Sala de premsa

Notes de premsa

La Cambra exigeix la retirada del Fons d’Accessibilitat Terrestre Portuària

La manca d’impacte en els Pressupostos Generals de l’Estat no pot ser l’únic criteri de decisió a l’hora d’aprovar mesures d’estímul a la competitivitat del mercat del transport.

La Cambra considera que la creació d’un nou Fons d’Accessibilitat Terrestre Portuària, iniciativa inclosa dins del Pla de mesures per al creixement, la competitivitat i l’eficiència presentat pel Consell de Ministres del passat 6 de juny, només serà una bona eina al servei del funcionament competitiu del mercat del transport si es planteja des del Ministeri de Foment amb rigor econòmic i amb visió empresarial.
Un plantejament basat únicament en mobilitzar recursos provinents de les autoritats portuàries que generen beneficis seria contraproduent per assolir l’objectiu declarat d’aprofitar al màxim el finançament privat per a l’execució de les inversions necessàries per a l’eliminació de limitacions al creixement actual i a mig i llarg termini.