Sala de premsa

Notes de premsa

La Cambra lamenta la paràlisi legislativa en la lluita contra el canvi climàtic

La lluita contra el canvi climàtic i l’establiment d’objectius clars per tal de construir una Catalunya totalment sostenible el 2050 és essencial.

Barcelona, 28 de juny del 2019. – La Cambra de Barcelona considera la lluita contra el canvi climàtic un dels principals reptes que té a hores d’ara el planeta i defensa que des de totes les institucions es treballi activament i de forma clara en la construcció d’un territori més eficient, sostenible i verd. Els impactes que ja està produint i produirà el canvi climàtic sobre Catalunya són molt negatius i ens han de preocupar al conjunt de la societat.

El sector empresarial n’ha de prendre consciència i ha de treballar per tal de rebaixar-ne els efectes, atès que el canvi no tan sols afectarà sobre els ecosistemes, sinó que també tindrà una incidència important sobre l’economia productiva i sobre el manteniment i funcionament de moltes infraestructures clau per a Catalunya. Cal treballar per crear economies circulars, augmentar de llocs de treball i el més important transformar aquelles activitats que produeixen emissions de gasos d’efecte hivernacle.

 En aquest sentit, la Cambra ja té en marxa projectes europeus que lluiten activament contra el canvi climàtic i promouen el desenvolupament sostenible de determinades infraestructures de Catalunya. El projecte Life Clinomics proposa posar en marxa nous processos d’inversió d’entitats públiques, especialment municipis, així com empreses privades de determinats sectors representatius, per tal de disminuir la seva vulnerabilitat, anticipar-se als impactes climàtics i augmentar la seva resiliència, i millorar així la competitivitat i l’augment de l’ocupació.

Així mateix, el projecte EV Energy té per objectiu analitzar, iniciar i implementar polítiques com l’objectiu d’afavorir l’ús de vehicles elèctrics en àrees urnes i d’aquesta manera preparar el camí cap a una descarbonització futura dels sistemes d’energia i mobilitat. Cal afegir, que la Cambra, a través d’aquest darrer projecte, també s’ha adherit a la plataforma LIVE, l’ens publicoprivat que aglutina totes aquelles entitats relacionades amb la mobilitat elèctrica i sostenible, amb l’objectiu compartit de desenvolupar projectes, polítiques estratègiques, nous models de negoci, i crear xarxa de coneixement.

Per tots aquests motius, la Cambra de Barcelona lamenta la declaració d’inconstitucionalitat del Tribunal Constitucional a una quinzena d’articles de la Llei 16/2017 del Canvi Climàtic aprovada pel Parlament de Catalunya, la qual afecta aspectes tan essencials com els objectius vinculants a la reducció d’emissions de gasos amb efecte hivernacle o la prohibició del fracking. La impugnació d’aquesta quinzena d’articles deixa en suspens un acord assolit al Parlament de Catalunya per un ampli consens.

El Parlament de Catalunya amb 122 vots a favor va expressar el seu clar suport en la lluita contra el canvi climàtic i en la voluntat d’impulsar la transició de Catalunya cap a un model de país sostenible amb la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernació al 100% per al 2050. Cal recordar que tan sols una trentena de països compten amb una legislació tan ambiciosa com l’aprovada aquí, fruit d’un ampli consens i debat abordat per tots els partits en representació al Parlament de Catalunya.

En tot això, cal tenir en compte que el passat mes de maig el Govern de la Generalitat de Catalunya va declarar formalment l’emergència climàtica i va fer un pas més endavant en la regulació i mitigació del canvi climàtic. Amb aquesta declaració el Govern assumia, entre d’altres, prioritzar en les polítiques públiques les opcions amb menor impacte climàtic, identificar i acompanyar els sectors de econòmics que han de fer una transició per tal de reduir els efectes del canvi climàtic i adoptar mesures encaminades a reduir la vulnerabilitat d’aquells sectors socials més sensibles als impactes del canvi climàtic.