Sala de premsa

Notes de premsa

La Cambra lamenta la precipitació i la falta de diàleg en l’aprovació de les mesures per a l’estalvi energètic de l’Estat

La corporació comparteix la necessitat d’aplicar mesures que fomentin l’eficiència energètica, però troba que les mesures aprovades per l’Estat encara són insuficients.

10/08/2022

Arran de l’aprovació per part de l’Estat del Reial decret que recull diferents mesures per a l’estalvi i l’eficiència energètica, i l’entrada en vigor aquest dimecres d’aquelles que fan referència a l’enllumenat i la temperatura dels recintes, la Cambra de Comerç de Barcelona lamenta que aquesta norma s’hagi impulsat de manera precipitada i sense prou diàleg amb els sectors que es veuran afectats, atès l’impacte que tindrà sobre les empreses i autònoms/es.

La corporació entén la urgència d’aquest paquet de mesures i, de fet, comparteix la necessitat  d’identificar i aplicar com més aviat millor mesures dirigides a fomentar l’estalvi energètic, tenint en compte tant el context d’emergència climàtica com el context geopolític incert en què ens trobem. Tot plegat exhorta a empreses i administracions a remar en la mateixa direcció i prendre decisions valentes, però alhora que siguin realitzables, efectives i adaptades als sectors que les han d’aplicar.

No obstant això, la Cambra de Comerç de Barcelona critica la precipitació amb què s’ha volgut impulsar aquest pla d’estalvi energètic per part de l’Estat, publicant el text legislatiu un 2 d’agost i donant només 7 dies naturals per a l’aplicació de determinades mesures, en concret les lligades a temperatura i enllumenat (article 29 del RDL), sense temps material per poder-les implementar, com per exemple, en els casos que sigui necessari aïllar unes zones o locals contigus.

També hauria estat desitjable cercar més participació dels sectors empresarials afectats, dels agents econòmics (com les Cambres de Comerç) i socials, així com de les diferents administracions públiques, amb la finalitat de trobar solucions de consens i, alhora, adaptades a les circumstàncies específiques de les diferents activitats. D’aquesta manera, es podria evitar l’excessiva generalització en l’aplicació de la norma i els dubtes i la inseguretat jurídica que se’n deriva.

En aquest sentit, la corporació considera adient la sol·licitud de moratòria en l’aplicació de la norma que la Generalitat de Catalunya ha posat sobre la taula en la conferència sectorial per parlar del Reial decret llei i, davant la negativa de l’administració de l’Estat a atendre aquesta petició, sol·licita a l’Estat la reconsideració de la seva posició al respecte.

Calen més accions per fomentar l’estalvi energètic

Després d’analitzar el contingut del Reial decret, la Cambra considera que les mesures recollides encara són insuficients, i insta l’Estat i la resta d’administracions implicades a treballar en el foment d’altres accions que contribueixin igualment a fomentar l’estalvi energètic i donant suport als actors econòmics que les han de complir.

En aquest sentit, es troben a faltar, per exemple, ajudes al teixit productiu per la renovació d’equips de climatització obsolets per d’altres més moderns i eficients, així com més concreció de les propostes provinents de l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

La Cambra de Barcelona queda, com sempre, a disposició tant de les administracions com dels sectors afectats per analitzar les diferents situacions que es puguin derivar de l’aplicació de les mesures contingudes al RDL i trobar les solucions més adients en cada cas.