Sala de premsa

Notes de premsa

La Cambra manté la previsió de creixement de l’economia catalana en l’1,8% el 2023, tot i que alerta que la inflació seguirà sent elevada

La inflació general a Catalunya hauria de moderar-se per la caiguda del preu de l’energia en comparació amb els mesos posteriors a l’inici de la guerra a Ucraïna, però l’augment dels preus serà més persistent del previst (3,3% el 2024).

03/05/2023

Segons l’Informe de conjuntura catalana del primer trimestre de 2023, elaborat per la Cambra de Comerç de Barcelona i l’equip d’AQR-Lab de la UB, l’any 2023 l’economia catalana creixerà un 1,8% malgrat l’elevada persistència de les tensions inflacionistes i el fort repunt dels tipus d’interès nominals. Així, els indicadors d’activitat a curt termini, com ara el dinamisme del mercat laboral, la resiliència del consum de les llars i la forta afluència de turisme estranger permeten ser moderadament optimistes. A mitjà termini, les dificultats per doblegar la inflació (la subjacent s’ha situat en el 7,2% a Catalunya al març) permeten anticipar una política monetària restrictiva durant més temps del previst, un fet que es preveu debiliti les perspectives de creixement de l’economia catalana a finals del 2023.

El creixement de l’economia catalana s’accelerarà durant la primera meitat del 2023

Un dels principals factors de suport al creixement del PIB durant els primers mesos de l’any està sent el dinamisme del mercat laboral. Si bé la creació d’ocupació es va alentir durant la segona meitat del 2022 arran de la crisi energètica, l’augment de l’afiliació s’ha tornat a accelerar durant el primer trimestre del 2023 (gràfic). Aquesta dinàmica s’explica essencialment per dos factors. El primer, l’evolució més positiva del previst del consum de les llars, sostingut per un descens gradual del preu de l’energia. El segon, la forta afluència de turisme estranger. En aquest sentit, fins al març del 2023 el nombre de pernoctacions hoteleres de turistes estrangers es va situar només un 2,9% inferior al mateix període de 2019 (gràfic). La inèrcia positiva dels indicadors d’activitat ha propiciat una evolució molt favorable de les perspectives empresarials per al segon trimestre del 2023, que es preveu que acceleri el ritme de creixement gràcies a una temporada turística molt positiva.

El percentatge de l’empresariat català que preveu pujar preus el IIT 2023 es modera

Un dels riscos a la baixa del creixement econòmic per al 2023 és l’elevada persistència de la inflació subjacent (exclou l’energia i els aliments no elaborats). Tot i que la inflació general ja ha començat a desaccelerar-se gràcies a la contribució negativa dels preus energètics, la inflació subjacent encara no ha flexionat a la baixa (gràfic). Un indicador avançat a l’hora de preveure l’evolució de la inflació a curt termini és l’expectativa dels preus de venda per part del teixit empresarial. En aquest sentit, el percentatge de l’empresariat català que sosté que incrementarà els seus preus de venda baixa en el segon trimestre de 2023 respecte al primer (gràfic). Aquest és un senyal positiu, atès que de mantenir-se aquesta evolució, la inflació subjacent podria començar a moderar-se els propers mesos. Cal advertir, però, que la lluita contra la inflació encara no s’ha acabat, i que la seva evolució dependrà de factors conjunturals (sequera, reserves de gas a l’hivern, etc.) i estructurals (augment dels salaris nominals en un context de reducció de la taxa d’atur).

L’augment dels tipus d’interès nominals comença a traslladar-se en la presa de decisions dels agents econòmics

Els indicadors més sensibles als canvis del cicle econòmic apunten que el creixement del PIB a Catalunya s’hauria de començar a moderar els darrers mesos del 2023, un cop esvaïts els factors de suport temporals sobre l’activitat. Així, el volum de les noves operacions de crèdit de les societats no financeres s’està deteriorant ràpidament a causa de l’enduriment de la política monetària (gràfic), un fet que pressionarà a la baixa el creixement de l’activitat en els pròxims trimestres. Addicionalment, el volum de noves operacions per finançar l’adquisició d’habitatges s’ha reduït de forma significativa des de mitjans del 2022 (gràfic). Aquesta evolució també hauria de debilitar el creixement de l’economia catalana els propers trimestres, a causa d’una pèrdua de dinamisme del sector de la construcció (des de la segona meitat del 2022 la concessió de visats de direcció d’obra nova ha experimentat una tendència molt negativa).

Previsions de l’economia catalana per al 2023-2024

L’actualització del quadre macroeconòmic mostra un creixement previst de l’activitat a Catalunya de l’1,8% el 2023. No obstant això, es preveu que l’avenç de l’activitat vagi de més a menys el 2023. Així, durant la primera meitat de l’any el creixement intertrimestral se situaria en el 0,3% i el 0,6% el primer i el segon semestre del 2023, respectivament, segons dades estimades per l’AQR-Lab i la Cambra (gràfic). El segon trimestre de l’any, segons apunta l’Indicador de Confiança Empresarial, el ritme de creixement de l’activitat hauria d’accelerar-se. Malgrat això, la moderació del ritme de creixement començaria a materialitzar-se a partir de finals de 2023, fruit d’una contribució més continguda del consum privat i del turisme estranger. Addicionalment, s’espera que l’impacte de l’augment dels tipus d’interès es tradueixi de forma més generalitzada sobre l’activitat, i debiliti el consum de les llars i moderi la creació d’ocupació.

La previsió de creixement del PIB el 2024 és el 2,0%, si bé aquesta evolució no està exempta de riscos, com ara una revisió a l’alça de l’escenari d’inflació a causa de  l’impacte negatiu de factors conjunturals (episodis d’elevades temperatures que provoquin augments addicionals dels preus dels aliments) i estructurals (millores salarials no justificades per augments equivalents de la productivitat). En un escenari de major enquistament de la inflació subjacent, els bancs centrals tindrien l’obligació de persistir en la seva senda d’augments dels tipus d’interès nominals, un fet que debilitaria les perspectives de creixement de cara l’any 2024.