Sala de premsa

Notes de premsa

La Cambra posa en marxa un servei per assessorar sobre les actuacions públiques del Coronavirus

La corporació, davant d’aquesta situació d’emergència, demana a les administracions públiques un seguit de mesures de suport a l’empresa i al treballador/a que contribueixin a limitar l’impacte sobre l’economia.

12/03/2020

La Cambra de Barcelona vol mostrar tot el seu suport a les empreses i als treballadors/es per les possibles afectacions provocades pel Coronavirus 2019 (COVID-19) i és per això que posarà en marxa, a partir de dilluns, un servei d’atenció empresarial per informar sobre les mesures i actuacions públiques que es vagin prenent per afrontar la crisi del Coronavirus. En aquest sentit, podran fer arribar les seves consultes a través del 902 448 448 o del 934 169 316, via web (www.cambrabcn.org) o bé presencialment.

La crisi sanitària està començant a afectar l’economia catalana en el seu conjunt (empreses i treballadors). És per això que és fonamental que es prenguin mesures per contenir l’impacte de la crisi i donar tot el suport que calgui a les empreses que, com a conseqüència del Coronavirus, tinguin problemes de liquiditat i això els pugui acabar afectant a l’ocupació. Cal evitar que el que hauria de ser una crisi temporal sanitària acabi generant efectes permanents en l’economia a través de la destrucció d’ocupació, i afecti seriosament a l’economia.

L’impacte sobre l’economia real encara no es pot estimar. Les dades d’ocupació, facturació, exportació i consum del mes de març —moment en el que s’ha intensificat l’expansió del Coronavirus al nostre país— encara no estan disponibles. La Cambra farà la corresponent valoració i estimació d’impacte econòmic en la propera roda de premsa de conjuntura que està prevista per a mitjans d’abril, quan ja es disposaran de més dades sobre l’abast i la intensitat de l’impacte a Catalunya.

La crisi del Coronavirus va començar sent d’oferta (afectant a la indústria exportadora a través de les cadenes de subministrament global) i s’ha contagiat a la demanda (afectant sobretot als sectors de l’hostaleria, el comerç i la restauració, els esdeveniments, la cultura i oci, i els serveis personals). Tot i que Catalunya no està avui en la mateixa situació d’alarma sanitària que altres comunitats, el seu teixit empresarial pot rebre un impacte directe important per ser una economia fortament oberta i industrialitzada, i amb un pes destacat del sector turístic, cultural i d’organització d’esdeveniments.

La Cambra de Comerç de Barcelona, davant d’aquesta situació d’emergència, demana a les administracions públiques un seguit de mesures de suport a l’empresa i el treballador que contribueixin a limitar l’impacte sobre l’economia:

En primer lloc, és fonamental que el sistema financer es doti dels instruments necessaris per garantir la liquiditat a les empreses solvents, i especialment a les pimes, que pateixin una caiguda de la facturació com a conseqüència de la crisi del Coronavirus, sobretot donant facilitats per a la renovació i ampliació del circulant. El BCE hauria d’actuar d’urgència aquesta setmana en aquest sentit.

A més, des del sector públic l’ICO i l’ICF (a Catalunya) també haurien d’obrir temporalment línies de finançament per a les empreses dels sectors afectats amb tipus d’interès subvencionats. Si les empreses poden finançar-se i cobrir les pèrdues temporals, s’estarà actuant com un tallafocs.

En segon lloc, l’Estat espanyol ha d’actuar en dos àmbits prioritaris que són competència estrictament seva:

1) Pla de xoc en despesa sanitària. Aprovar una partida extraordinària en els pressupostos de l’Estat destinada a cobrir les despeses sanitàries que han d’assumir les comunitats autònomes, que són l’administració competent en aquest àmbit però que no disposen del mecanisme de finançament necessari. Això ha d’anar acompanyat d’un increment de la liquiditat a les comunitats perquè pugin afrontar aquestes despeses extraordinàries.

 2) Mesures laborals. Les mesures de regulació laboral, pactades amb els agents socials, haurien d’anar orientades cap a dotar de major flexibilitat la jornada laboral (anual) per evitar la destrucció d’ocupació. Entre altres mesures, caldria aprovar un paquet d’ajudes públiques perquè les empreses que hagin de reduir forçosament la jornada laboral o el nombre de treballadors per motiu del Coronavirus ho facin de forma temporal, a través dels ERTOs (Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació), i no dels EROs, a l’estil del que es va fer a Alemanya durant la crisi econòmica de 2008. Cal que l’Estat faci una aportació pública complementària per tal que no suposi una pèrdua econòmica per al treballador (en els primers 6 mesos el treballador ingressa el 70% de la base reguladora en els ERTOs).

Així mateix, per evitar la destrucció d’ocupació temporal —principal mecanisme d’ajust laboral al nostre país—, proposem aplicar un sistema de reducció excepcional de quotes a la seguretat social durant tres mesos.

Per al col·lectiu d’autònoms es proposa aplicar la tarifa plana de cotitzacions a la Seguretat Social també durant els propers tres mesos.

En tercer lloc, des de la Generalitat de Catalunya s’ha de posar en marxa un pla d’urgència en salut, educació i cures. A partir del finançament extraordinari provinent de l’Estat, la Generalitat ha d’aprovar un pla d’urgència en salut per ampliar instal·lacions, personal sanitari, material mèdic i prevenció, per estar preparats per a qualsevol escenari. En l’àmbit de l’educació i cures, és important oferir ajudes públiques per a famílies que hagin de fer front a les despeses de cura per motiu del Coronavirus.

Per altra banda, és important elaborar un pla de captació de finançament europeu per investigació del que es beneficiïn els centres de referència mundial que hi ha a Catalunya sobre biomedicina.

Finalment, la Generalitat hauria de tenir preparat un pla d’impuls de les activitats culturals, turístiques, comerç, restauració i d’organització d’esdeveniments per quan s’hagi superat la crisi sanitària i en el qual la Cambra s’ofereix a col·laborar-hi.