Sala de premsa

Notes de premsa

La Cambra preveu una caiguda del PIB el 2020 del 10,3%, que podria arribar al 13% en cas de rebrot important

En termes d'ocupació, es calcula que aquest 2020 es perdran al voltant de 235.000 llocs de treball, dels quals es recuperaran 164.000 el 2021.

16/07/2020

economia

Fa tres mesos la Cambra preveia una caiguda del PIB del 7,3% el 2020 i un escenari més negatiu del -10,1% si les polítiques públiques adoptades no eren suficients per evitar la destrucció de teixit productiu. En el model actual de previsions, el primer escenari està totalment descartat i l’escenari central que preveiem és una caiguda del 10,3% del PIB, que podria arribar a un 13% si hi hagués un segon rebrot de la pandèmia que obligués a prendre mesures estrictes de confinament i restriccions puntuals a la mobilitat.

El 2021 es preveu una recuperació de l’activitat, amb una taxa del 6,4%, tot i que no serà suficient per recuperar tota la caiguda de l’any anterior. Per això, s’estima que a finals de 2021 el nivell de PIB de Catalunya encara estarà un 5% per sota del nivell de 2019.

Pel que fa al mercat laboral, el 2020 es poden perdre a Catalunya al voltant de 235.000 llocs de treball, dels quals 164.000 es podrien recuperar el 2021. El retorn dels treballadors en ERTO al mercat laboral s’està produint gradualment i amb moltes diferències per sectors econòmics. A Catalunya, el 50% dels treballadors en ERTO que hi havia a finals d’abril ja s’han reincorporat, però en el cas dels sectors d’agència de viatges, transport, hoteleria només és el 20%.

Aquestes són les conclusions principals de l’Informe de conjuntura catalana del segon trimestre de 2020, amb previsions fetes per l’equip d’AQR-Lab de la Universitat de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona, presentat aquest matí. Cal recordar que fer previsions en aquests moments està envoltat d’una gran incertesa per la dificultat de preveure com avançarà l’epidèmia.

Estimacions d’evolució del PIB en el segon i tercer trimestres de 2020

Segons les nostres estimacions, el PIB català hauria caigut un 16,6% el segon trimestre de 2020 respecte al primer, degut al confinament i la paràlisi de bona part de l’activitat productiva durant aquests mesos. En el tercer trimestre, la recuperació de la mobilitat i la reobertura gradual de les activitats de les empreses, donaria com a resultat un increment del PIB del 9,4%, per tant, inferior a la caiguda registrada el trimestre anterior degut al lent procés de recuperació que s’està produint en alguns sectors com el turístic.

En termes interanuals, la caiguda en el segon trimestre s’estima en el -20,9% i en el tercer de l’11,8%, confirmant així que en el segon trimestre l’economia va tocar fons. La previsió és que per a tots els trimestres del 2020 el volum d’activitat econòmica sigui inferior al del mateix trimestre del 2019, i només a partir del primer trimestre es recuperin les variacions interanuals positives del PIB.

Represa de la normalitat a diferents velocitats per sectors econòmics

La represa de la normalitat s’està produint a velocitats molt diferents entre sectors. Mentre que la construcció, i part de la indústria i els serveis, estan recuperant el pols amb rapidesa, fins i tot superant les expectatives, els sectors de l’hostaleria, la restauració, el transport i els espectacles i esdeveniments, estan tenint una recuperació molt més lenta de la prevista fa tres mesos, i aquest és el principal motiu que explica l’empitjorament de les previsions econòmiques.

En el cas concret del turisme, cal destacar que les dades de reserves hoteleres domèstiques s’estan recuperant amb rapidesa mentre que les internacionals progressen molt modestament. Malgrat això, si comparem les reserves hoteleres internacionals entre grans ciutats europees, Barcelona estaria liderant la recuperació amb Paris, per davant de Madrid, Roma, Lisboa i Milà.

Impacte de la crisi de la Covid-19 en el mercat laboral i el teixit productiu

L’evolució dels afiliats efectius (assalariats menys treballadors en ERTO) és l’indicador clau que assenyala la velocitat amb la que s’està produint la represa a la normalitat. Durant el mes d’abril la caiguda va ser molt intensa (-27,4%) i des de maig s’estan moderant les taxes de variació negatives, de manera que al juny hi havia un 18,2% menys de treballadors efectius que al mateix mes de l’any anterior. Aquestes dades ens mostren que la velocitat de la represa esta sent moderada a hores d’ara. El mateix mostra l’evolució del nombre d’empreses, que va tocar fons a l’abril i al juny cau encara un 9,6% interanual. Des de l’inici de la crisi sanitària han tancat a Catalunya 18.846 empreses, la majoria de les quals són microempreses (d’1 a 5 treballadors). L’impacte a mitjà termini de la crisi dependrà en bona mesura de quantes empreses més es recuperin els propers mesos.