Sala de premsa

Notes de premsa

Catalunya moderarà el creixement fins a l’1,8% el 2023 i evitaria la recessió tot i la persistència de la inflació

Catalunya ha registrat un augment del PIB a l’entorn del 5,0% l’any 2022, gràcies al dinamisme del mercat de treball, el consum de les llars i la intensa recuperació del turisme estranger

31/01/2023

Segons l’Informe de conjuntura catalana del quart trimestre de 2022, elaborat per la Cambra de Comerç de Barcelona i l’equip d’AQR-Lab de la UB, l’any 2022 l’economia catalana s’ha mostrat resilient davant un context fortament condicionat per la crisi energètica. No obstant això, l’evolució de l’activitat ha anat de més a menys al llarg de l’any. Aquest procés de desacceleració tindria continuïtat el primer trimestre de 2023, marcat per una inflació encara elevada, una contribució positiva però modesta del consum de les famílies i la recuperació més gradual del turisme estranger durant el 2023.  

El creixement de l’economia catalana es modera el pròxim trimestre  

Un dels principals factors de suport al creixement del PIB català l’any 2022 ha estat el dinamisme del mercat laboral. No obstant això, l’impacte de la crisi energètica sobre la creació d’ocupació va començar a notar-se a partir de la segona meitat de l’any, amb un clar alentiment de l’augment de l’afiliació (gràfic). Tot i que la inflació hauria de continuar moderant-se els propers mesos, l’increment dels preus segueix sent elevat, un fet que debilitarà el consum de les llars.  

En aquest sentit, la Cambra estima que l’estalvi brut anual de les llars el 2022 s’ha reduït dràsticament en comparació amb el 2021 (gràfic), un factor que ha contribuït positivament a l’augment del consum privat en un context de pèrdua de capacitat adquisitiva dels salaris. En canvi, l’estalvi de les llars previst per al 2023 seria lleugerament inferior al de l’any passat, propiciant una contribució molt més moderada sobre l’augment del consum. 

La inflació subjacent segueix a l’alça, amb una forta contribució dels aliments elaborats 

Un dels principals riscos a la baixa del creixement econòmic per al 2023 és l’elevada persistència de la inflació subjacent (exclou l’energia i els aliments no elaborats). Tot i que la inflació general hauria de continuar desaccelerant-se gràcies a la contribució negativa dels preus energètics (gràfic), les empreses podrien seguir repercutint l’augment dels costos als preus finals de venda els pròxims mesos. En aquest sentit, el percentatge de l’empresariat català que sosté que incrementarà els seus preus de venda el primer trimestre de 2023 ha augmentat, segons l’Enquesta de Clima empresarial (gràfic). Aquest és un senyal preocupant, atès que de mantenir-se aquesta tendència, l’augment dels preus podria ser més persistent de l’esperat. En cas que es materialitzi aquest escenari, les autoritats monetàries es veurien obligades a incrementar de forma més agressiva els tipus d’interès nominals per doblegar la inflació, amb un impacte negatiu per a l’activitat i l’ocupació.  

Les perspectives empresarials i els indicadors avançats d’activitat es deterioren el 4T 2022 i avancen un creixement pràcticament nul el 1T 2023 

Els indicadors més sensibles als canvis en el cicle econòmic apunten que el creixement de l’activitat es moderarà a Catalunya el pròxim trimestre. Així, els visats de direcció d’obra nova (un indicador avançat d’activitat a la construcció) han seguit una trajectòria clarament descendent els últims mesos, en línia amb la reducció del ritme en la compravenda d’habitatges (gràfic). Addicionalment, les expectatives de l’empresariat català sobre la marxa dels seus negocis s’ha situat en terreny negatiu el 4T per segon trimestre consecutiu. De fet, cal destacar que les perspectives són especialment dolentes entre els establiments de menys de 10 ocupats (gràfic). Segons les nostres estimacions, aquests resultats confirmen que s’ha produït un alentiment en el ritme creixement trimestral durant l’últim trimestre de l’any (fins al 0,2%), i que en el primer trimestre de 2023 serà pràcticament nul (0,1%). 

Previsions de l’economia catalana per al 2022-2023 

L’actualització del quadre macroeconòmic de previsions mostra que Catalunya ha registrat un creixement més intens del previst l’any 2022 (entorn del 5%), gràcies al dinamisme del mercat del treball, el consum privat i la intensa recuperació del turisme estranger. No obstant això, l’avenç de l’activitat ha anat de més a menys el 2022, passant d’un creixement interanual del 7,0% el primer trimestre al 4,3% el tercer, segons dades estimades per l’AQR-Lab i la Cambra (gràfic).  

La desacceleració del ritme de creixement tindria continuïtat el primer trimestre del 2023 (avenç previst del 2,3% interanual, dues dècimes menys que el 2,5% estimat per al 4T de 2022), a causa d’una contribució positiva més moderada del consum privat i del turisme estranger. Per al conjunt de l’any, la previsió és que l’economia catalana creixi un 1,8% i recuperi els nivells d’activitat previs a la Covid-19 a finals del 2023, malgrat que la inflació anual continuarà elevada (4,3%). En positiu, cal destacar que, tot i la moderació del creixement, Catalunya seguirà creant ocupació (1,5% el 2023), un fet que permetrà reduir la taxa d’atur fins al 9,1% (quatre dècimes menys que el 2022). 

L’evolució de l’activitat econòmica l’any 2023 no està exempta de riscos, com ara l’enquistament de la inflació, l’impacte incert de l’augment dels tipus d’interès nominals sobre l’activitat, i del grau d’execució dels fons Next Generation, entre d’altres. No obstant això, la normalització dels preus de l’energia a futur i l’absència d’una espiral entre preus i salaris (un fenomen que no s’ha produït el 2022 gràcies a la contenció salarial), poden establir els fonaments per a una recuperació de l’activitat durant la segona meitat del 2023.