Sala de premsa

Notes de premsa

La Cambra reclama l’obertura de tots els centres educatius a partir d’un any en arribar a la fase 2

Es crearan dos equips de treball amb la conselleria d’Educació per col·laborar en l’adopció de mesures que permetin tornar a obrir les escoles amb màxima seguretat.

21/05/2020

Una representació  de la Cambra de Barcelona es van reunir ahir amb el conseller d’Educació, Josep Bargalló, per demanar l’obertura de totes les escoles en totes les franges d’edat a partir d’un any quan els territoris arribin a la Fase 2 de la desescalada. Aquesta mesura permetria, d’una banda, accelerar la reactivació econòmica i, de l’altra, una millor conciliació familiar als pares i mares que compaginen el teletreball amb la cura dels fills i filles, i no eixamplar més la fractura econòmica, social i cultural ja existent. En el cas de les escoles de complexitat especial, s’hauria de valorar la seva obertura ja a la Fase 1, precisament per aquesta darrera raó.

Durant la reunió, la Cambra i la Generalitat van acordar la creació de dos grups de treball, a través dels quals la corporació i l’executiu col·laboraran en l’adopció de mesures que permetin tornar a obrir les escoles amb la màxima seguretat. La Cambra de Barcelona vol fer una crida a l’empresariat i els ajuntaments perquè cedeixin espais i equipaments per organitzar aules fora de les escoles, atès que els centres necessitaran desdoblar les classes per assegurar les distàncies de seguretat.

Des d’aquests dos grups de treball, la Cambra també col·laborarà en la cerca de professorat en cas que el sistema educatiu necessiti noves incorporacions durant el mes de setembre. Cal recordar que Catalunya va tancar l’any 2019 amb gairebé 9.600 professors i professores a l’atur. També es vol ajudar a aconseguir Equips de Protecció Individual (EPI) pels docents, el personal de servei de les escoles i els alumnes, amb l’objectiu de minimitzar els riscos de contagi a les aules.

La Cambra també proposa que hi hagi una persona de l’àmbit sanitari a cada escola per informar al professorat, als familiars, així com a l’alumnat sobre totes les mesures relacionades amb la protecció contra la COVID-19. Entenem que aquesta mesura donaria tranquil·litat a les famílies i permetria fer pedagogia de la pandèmia. En matèria d’oferta educativa, atès que durant l’estiu no es duran a terme classes teòriques, s’obre una oportunitat per convertir les escoles en casals i educar en el lleure.

La Cambra, tal i com ha reivindicat durant les últimes setmanes des de l’Observatori Dona Empresa i Economia, insisteix en fer actuacions en clau de gènere de la crisi sanitària, econòmica, educativa i social. Per tant, mantenir les escoles tancades afectarà als col·lectius més desafavorits, i especialment les mares treballadores que no troben suports per cuidar dels infants. Com a conseqüència, hi haurà mares que, amb un sou inferior als pares, decidiran deixar la seva feina per quedar-se a casa, o demanar una reducció de jornada la qual cosa augmentarà la precarietat d’aquest col·lectiu.

 

Cal potenciar la figura del tutor d’empresa

La Cambra de Barcelona actua en diferents àmbits per incrementar les places de Formació Professional Dual i per augmentar el nombre d’empreses que acullen alumnat de pràctiques. Un d’aquests àmbits està relacionat amb els tutors d’empresa.

En la situació actual, és imprescindible que les empreses participin més en la tasca educativa, i per aquest motiu, creu que cal potenciar la figura del tutor d’empresa per tal que participin més intensament com a actors del sistema educatiu.

En concret, la Cambra de Barcelona s’ofereix a organitzar i coordinar un grup de tutors mancomunats d’empresa que doni servei a empreses petites i micro que no tenen prou hores lliures per dedicar-se a la tutorització. A més, proposa la figura del tutor d’empresa com a clau per realitzar l’acreditació i requalificació de competències, una funció que segurament serà molt necessària en aquest futur proper on la taxa d’atur s’incrementarà considerablement.