Sala de premsa

Notes de premsa

La Cambra recolza a la Generalitat en la negociació amb l’Estat per flexibilitzar el dèficit

Miquel Valls: "Si l’Estat no pren una solució ràpida contribuirà a la paràlisi econòmica que se’n derivi del retard en els pressupostos de la Generalitat".

07/05/2013

La Cambra de Comerç de Barcelona recolza al Govern de la Generalitat en la negociació amb l’Estat per la flexibilització de l’objectiu de dèficit per a Catalunya el 2013, com a pas previ per a l’aprovació dels pressupostos autonòmics.

L’Estat espanyol ha aconseguit de Brussel·les una relaxació de l’objectiu de dèficit pel conjunt de les Administracions Públiques, fins al 6,3% del PIB el 2013, però no ha traslladat a les comunitats autònomes aquesta flexibilització de forma justa i equitativa.

La Cambra demana a l’Estat que segueixi criteris racionals i objectius en la distribució del dèficit per nivells d’administració.

Així mateix, proposa assignar objectius asimètrics entre CCAA en funció de criteris clars com són la reducció de dèficit assolida fins al moment o el nivell de dèficit actual.

“Si l’Estat no pren una solució ràpida en aquest sentit estarà contribuint a la paràlisi econòmica que se’n pugui derivar pel retard en l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat”, ha afirmat el president de la Cambra, Miquel Valls.

“L’Estat ha de marcar les línies del terreny de joc i les regles per tal que el Govern català pugui fixar els seus pressupostos”, ha explicat.

Un criteri racional i objectiu de distribució del dèficit entre administracions seria en funció de l’atribució de responsabilitats de despesa.