Sala de premsa

Notes de premsa

La confiança empresarial a Catalunya el tercer trimestre és la més alta del darrer any i mig

La millora de la confiança és generalitzada per sectors, però sobretot prové de l’hostaleria.

10/07/2013

La Cambra de Comerç de Barcelona i l’Institut d’Estadística de Catalunya presenten els resultats de l’Índex de Confiança Empresarial Harmonitzat (ICEH) per a Catalunya, que permet la comparació amb el mateix indicador que elabora l’INE per al conjunt d’Espanya. Aquest índex s’obté a partir de la mitjana dels indicadors sobre la situació del segon trimestre i les expectatives dels empresaris per al tercer trimestre.

Les dades per al càlcul dels ICEH provenen de la integració de la mostra de l’Enquesta de clima empresarial, que elaboren conjuntament la Cambra de Comerç de Barcelona i l’Idescat, i la mostra per a Catalunya de l’enquesta de l’ICEA (Indicador de Confianza Empresarial Armonizado) que realitza l’INE.