Sala de premsa

Notes de premsa

La despesa en R+D a Catalunya es manté malgrat el context de crisi

  • Entre el 2005 i el 2009, la despesa en R+D ha crescut el 9,3 % de mitjana anual a Catalunya però això no s’ha traduït en un major nombre d’empreses innovadores.

11/08/2011

En el període 2005-2009, les darreres dades disponibles per analitzar, la despesa en R+D ha crescut amb força tant a Catalunya com a Espanya (9,3 % i 9,4 % de mitjana anual, respectivament). L’agent que més ha contribuït a aquest creixement ha estat el sector privat, pel seu major pes sobre la despesa total: pràcticament la meitat de l’augment del període s’ha degut a les empreses i a les institucions privades sense afany de lucre (IPSAL).

El fet que la R+D no s’acabi transformant en innovació fa necessària la millora dels programes de transferència tecnològica i el reforçament de la col·laboració publico-privada