Sala de premsa

Notes de premsa

La gestió duanera del comerç exterior, nou programa formatiu de la Cambra

El nou curs ofereix la possibilitat als participants d’eximir-se de realitzar la part teòrica de les proves d’aptitud per a la capitació de Representat Duaner del Ministeri d’Hisenda.

27/02/2019

Càrrega contenidors Port

La Cambra de Comerç de Barcelona amplia la seva oferta formativa amb el nou programa “Gestió de procediments duaners i comerç exterior, el qual es centra en oferir els coneixements teòrics per desenvolupar l’activitat professional vinculada a l’operativa duanera i fiscal internacional.

L’entrada d’Espanya a la Unió Europea va suposar un canvi legislatiu duaner i va obrir la possibilitat a d’altres professionals d’exercir la representació dels seus davant les duanes. És per això que, davant la falta d’una regulació i d’acord amb el dret comunitari, el Reial Decret 258/2014 va crear la figura del representant duaner. Una figura que actua davant dels procediments duaners i que requereix l’obtenció d’un títol que faculti l’exercici de la professió a tot el territori duaner comunitari.

Davant d’aquesta nova normativa, la Cambra ha dissenyat un programa que com a novetat ofereix la possibilitat als participants d’eximir-se de realitzar la part teòrica de les proves d’aptitud per a la capitació de representat duaner del Ministeri d’Hisenda.

El programa, que s’emmarca dins el cicle del Campus Cambra, es dirigeix a tots aquells professionals relacionats amb el comerç i transport exterior, i gestors de logística internacional, entre d’altres.

Metodològicament els continguts es tractaran des d’una perspectiva teoricopràctica i desenvoluparan la matèria legal que regula la nova figura del representat duaner. Específicament, el programa centrarà l’atenció en la valoració i classificació de les mercaderies, la tramitació de les operacions internacionals, la liquidació d’importacions i taxes, així com també els procediments d’inspecció i control.

D’aquesta forma, la Cambra amplia la seva oferta formativa i enceta una nova línia formativa centrada en oferir una formació tècnica especialitzada, on els principals participants són els tècnics i tècniques del sector.