Sala de premsa

Notes de premsa

La internacionalització es consolida com a motor fonamental de la recuperació econòmica a Catalunya

El Pla d’Acció Internacional de les cambres catalanes contempla 51 accions a 91 països, amb Àfrica i Orient Mitjà com a destinacions principals.

12/02/2015

El Consell de Cambres de Catalunya ha presentat aquest matí el Pla d’Acció Internacional 2015. Es tracta del pla d’internacionalització de les cambres catalanes, que persegueix els següents objectius: augmentar la base d’empreses exportadores; promocionar els productes catalans; diversificar i consolidar mercats; potenciar el treball en xarxa i aprofitar les sinèrgies entre les cambres, i interrelacionar-se amb altres iniciatives sectorials.
Enguany l’oferta inclou 51 accions a 91 països diferents. El major nombre d’accions es concentren a l’Àfrica-Orient Mitjà, amb 21 accions a 44 països; seguit d’Europa, amb 11 accions a 19 països; Àsia-Oceania, 10 accions a 15 països i, finalment, Amèrica, 10 accions a 13 països.
Durant els darrers quatre anys s’ha produït un augment substancial de la presència de les exportacions catalanes a destins extracomunitaris. Encara que la tendència és favorable a la diversificació de les nostres exportacions, persisteix la dependència de la UE com a destinació principal de les exportacions catalanes.
Per tant, la línia estratègica a seguir durant el 2015 i 2016 del PAI és facilitar l’accés de les pimes catalanes a aquests mercats tercers amb un important potencial econòmic i comercial, i a destinacions on les pimes per si soles tenen més dificultats de penetració.