Sala de premsa

Notes de premsa

La xarxa viària catalana és insostenible sense una aplicació intel·ligent del pagament per ús

La lògica dels principis de “qui utilitza paga” i “qui contamina paga” assumida per la UE també ha de ser incorporada a la realitat catalana per tal de millorar l’eficiència global del sistema de transport.

Els estudis i els informes de la Cambra de Comerç de Barcelona han constatat reiteradament els dèficits acumulats en matèria d’infraestructures a Catalunya i, aquests últims anys, la davallada en la inversió pública registrada per les restriccions pressupostàries que afecten tant al Ministeri de Foment com al Departament de Territori i Sostenibilitat.

En aquest context, la política de contenció de la despesa pública no pot desatendre per més temps les necessitats de construcció i manteniment d’infraestructures, en especial viàries i ferroviàries i, més particularment, les de l’àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, la Cambra reclama la redacció de tots els nous projectes necessaris, per tal de poder disposar d’ells en el moment adient, i l’impuls de les actuacions requerides ja sigui per via pressupostària o activant mecanismes de col·laboració entre el sector públic i la iniciativa privada.