Sala de premsa

Notes de premsa

L’acord assolit per a la transferència de 900 milions d’euros a la Generalitat per part de l’Estat només aborda una mínima part dels dèficits en la inversió d’infraestructures

Aquest import representa només el 2% del 45.000 milions d’euros de dèficit històric d’estoc en infraestructures.

La Cambra de Comerç de Barcelona considera que el recent acord entre ERC i l’Estat per transferir 900 milions d’euros a la Generalitat només aborda en una mínima part el dèficit amb Catalunya pel que fa a la inversió en infraestructures, si bé ofereix la possibilitat de passar a gestionar directament des del territori certes actuacions d’infraestructura que tenia el Govern de l’Estat en cartera.

Aquesta suma total és el resultat dels muntants d’inversió plurianuals necessaris per executar projectes com la millora de la connectivitat a l’AP-7 i l’AP-2 (250 MEUR), l’Eix Pirinenc (260 MEUR), la pacificació de l’N-II al Maresme (384 MEUR), i els intercanviadors entre les xarxes de Estat i Generalitat, entre d’altres. Es tracta de projectes i compromisos de l’Estat, ben coneguts i també ben endarrerits.

Així doncs, aquesta transferència no es pot valorar com un “extra”, sinó senzillament com un canvi pel que fa al seu òrgan executor, i malgrat que representa un petit pas en la direcció correcta, encara queda amb un llarg camí per recórrer si es vol pal·liar un dèficit històric, ja sigui pel retard per part de l’Estat en l’execució dels projectes o pel no compliment d’acords específics en matèria d’infraestructures a Catalunya.

Cal tenir present que la inversió liquidada des de l’Estat a Catalunya al llarg de l’última dècada mostra un clar diferencial amb la inversió pressupostada. Del 2013 al 2021, el percentatge mitjà d’execució d’inversió ha estat del 63,8%, fluctuant entre el màxim registrat el 2017 (81%) i el mínim del 2021 (35,8%). Les xifres estimatives per la primer semestre del 2022 no ens permeten esperar un grau d’execució millor que el del 2021.

En aquest sentit, la Cambra de Barcelona torna a reclamar que es transfereixin a la Generalitat de Catalunya el valor de les inversions no executades entre el període 2013-2021: un total de 4.399 milions d’euros.

D’altra banda, val la pena recordar que la Cambra ja va estimar, en un estudi publicat l’any 2019, en 45.000 milions d’euros la inversió que necessita Catalunya fins al 2030 per eliminar el dèficit històric d’estoc en infraestructures (aquesta xifra considera l’estoc corresponent a totes les administracions).