Sala de premsa

Notes de premsa

L’Alt Penedès tanca el 2021 amb 41.666 llocs de treball, la millor xifra registrada en els últims 13 anys

La comarca comptabilitza 5.249 persones aturades a 31 de desembre, xifra que se situa per sota nivells previs a la pandèmia. 

L’Alt Penedès ha tancat el 2021 amb un total de 41.666 llocs de treball al desembre, la xifra més elevada des del desembre del 2008 i un 2,9% més que l’any anterior, tot i que ha estat un creixement lleugerament menys intens que al conjunt de Catalunya, on interanualment els llocs de treball han crescut un 4,2%. El teixit empresarial registra un creixement del 2,7% interanual, però encara manquen 194 empreses per assolir els nivells preCovid19, un -5,6%. 

Així s’extreu de l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball a l’Alt Penedès elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona, que inclou també informació sobre els afiliats i l’atur de la comarca durant el quart trimestre del 2021.  

El nombre d’assalariats creix a les petites empreses i grans corporacions, mentre que disminueix a les mitjanes 

Segons el tipus de règim d’afiliació, la comarca ha tancat el 31 de desembre de 2021 amb 41.666 afiliats, una xifra un 2,9% superior respecte a un any enrere i la més elevada des de desembre de 2008. Aquest creixement és menys intens que el registrat pel conjunt de Catalunya (4,2%)  

S’observa un creixement més elevat entre els assalariats (3,3%) que entre els autònoms (1,3%). Així, la xifra d’assalariats és la més elevada des de desembre de 2008, mentre que la d’autònoms és la més elevada des de setembre de 2009. 

Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms ha crescut a la construcció i als serveis (un 1,9% i 2,3% respecte a l’any anterior, respectivament), mentre que a la indústria i al sector primari ha disminuït (-2,2% i -3,6%, respectivament). El nombre d’assalariats ha augmentat a tots els grans sectors econòmics respecte a un any enrere —a excepció de la indústria, un -2,2%. 

Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats ha crescut un 6,7% a les empreses de fins a 50 treballadors i un 2,0% a les de 251 treballadors o més, mentre que s’ha reduït un 1,3% a les empreses de 51 a 250 treballadors. 

La millor dada d’afiliats des del 2012 

Els afiliats segons la residència padronal a la comarca també han assolit bons resultats amb un augment d’un 3% respecte a un any enrere fins a les 47.473 persones a finals de desembre de 2021. Es tracta de la xifra més elevada des del 2012 (inici de la sèrie disponible). 

Per sexe, el creixement ha estat més intens entre les dones (3,2%) que entre els homes (2,8%). Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones compreses entre els 30 i 44 anys (-2,0%). Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu d’afiliats entre les persones de nacionalitat estrangera, un 7,0% (2,6% els de nacionalitat espanyola). 

Respecte als nivells previs a la pandèmia (desembre 2019), el nombre d’afiliats ha augmentat a totes les variables analitzades, excepte entre les persones de 30 a 44 anys que encara no han assolit nivells previs a la crisi (-6,4% menys). Si es comparen les afiliacions segons seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 14% més); el motiu de la diferència és que treballadors residents a l’Alt Penedès es traslladen a una comarca diferent per treballar. 

El ritme de recuperació de les empreses a la comarca supera el del conjunt de Catalunya  

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca ha augmentat un 2,7% a finals de desembre de 2021 respecte a un any enrere, fins a les 3.259 empreses; aquesta evolució és lleugerament més intensa que la registrada pel conjunt de Catalunya (2,4%).  

Les empreses han registrat un creixement anual des de març, però encara no s’ha recuperat el total del teixit empresarial d’abans de la crisi. Així, si es compara la dada de desembre 2021 amb els nivells previs a la pandèmia (desembre 2019), aquesta encara es troba un 5,6% per sota (un -5,7% en el cas de Catalunya). 

L’atur més baix des del 2008 en un mes de desembre 

L’Alt Penedès ha tancat el 2021 amb 5.249 persones aturades a 31 de desembre, xifra que se situa per sota nivells previs a la pandèmia (-1,8% per sota del mateix mes del 2019) i és la més baixa per aquest mes des del 2008. Tanmateix, respecte als mesos anteriors és la dada més elevada des de l’agost. En termes interanuals, el ritme de descens s’intensifica per vuitè mes consecutiu fins a un   -21,7% el desembre, disminució menys intensa a la registrada al conjunt de Catalunya (-25,8%). 

Per sexe, la caiguda anual ha estat més notable entre els homes (-25,2%) que entre les dones  (-18,9%). La reducció de l’atur per trams d’edat ha estat menys intensa a mesura que augmentava el grup d’edat, del -47,3% de les persones menors de 30 anys al -0,5% de 55 anys o més. Per últim, l’atur disminueix a tots els tipus d’ocupació, destaquen la disminució absoluta entre els treballadors de la restauració, personal i venedors (-337) i la disminució relativa entre els professionals científics i intel·lectuals (-27,2%). 

Finalment, l’estimació de la taxa d’atur registral a l’Alt Penedès se situa en el 10,5% el desembre, tres dècimes més respecte al trimestre anterior (10,2%) i una dècima més respecte a finals del 2019 (10,4%).