Sala de premsa

Notes de premsa

L’Alt Penedès tanca el 2022 amb xifres històriques al mercat laboral: la comarca mostra la seva resiliència amb més de 42.200 llocs de treball

El sector de la construcció lidera la recuperació del teixit empresarial, mentre que els serveis mostren un lleuger afebliment al tancament del 2022. 

Les dades del mercat de treball deixen bones notícies a l’Alt Penedès i constaten la resiliència d’aquest territori després de l’embat de la pandèmia. Tant és així que per un mes de desembre s’han batut rècords històrics tant pel que fa a les persones afiliades com al nombre de llocs de treball. La comarca, per tant, tanca el 2022 amb 42.270 llocs de treball, la xifra més alta des del setembre de 2008, i 48.541 persones afiliades, el nombre més alt assolit mai en un mes de desembre del 2012. Uns valors que suposen un creixement respecte el desembre del 2019 de 1.180 llocs de treball i 2.170 persones afiliades.  

Així s’extreu de l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball a l’Alt Penedès elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona i publicat per la Cambra territorial de l’Alt Penedès. 

La dimensió mitjana de treballadors/es per empresa augmenta 

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la comarca ha augmentat un 1,6% el 31 de desembre de 2022 respecte a un any enrere, fins als 42.270, la xifra més elevada des del setembre de 2008. Aquest creixement és menys intens que el registrat pel conjunt de Catalunya (2,6%). 

De fet, la xifra és un 2,9% superior a l’anotada abans de l’esclat de la Covid-19 (desembre del 2019), la qual cosa suposa un increment de 1.180 llocs de treball en termes absoluts. 

Segons el tipus de règim d’afiliació, s’observa un creixement més notable entre els assalariats/des (1,9%) que entre els autònoms/es (0,2%). Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms/es ha disminuït lleugerament a la construcció (-0,4%), s’ha mantingut a l’agricultura i ha augmentat a la indústria (+1,4%) i als serveis (+0,2%). 

El nombre d’assalariats/des ha augmentat a tots els sectors, excepte al primari: un 6,4% a la construcció, un 4,7% a la indústria i un 0,2% als serveis. Pel que fa a la grandària de l’empresa, en línia amb l’evolució del nombre d’empreses, el nombre d’assalariats/des ha crescut a tots els trams analitzats, a excepció de les microempreses (-0,4%): un 1,7% a les empreses petites (de 10 a 49 treballadors), un 0,3% a les empreses mitjanes (de 50 a 249 treballadors) i un 7,2% a les empreses grans (de 250 treballadors o més).  

Com a resultat, la dimensió mitjana de treballadors/des per empresa (nombre d’assalariats per compte de cotització) augmenta fins als 10,7 treballadors/des de mitjana per empresa, la xifra més elevada des del 2008 (inici de la sèrie disponible). 

Rècord històric de persones afiliades per residència padronal  

Si s’atén a la residència padronal de les persones afiliades, en lloc de la seu de l’empresa, aquestes han augmentat un 2,2% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 48.541 a finals de desembre del 2022, la xifra més elevada per aquest mes des del 2012 (inici de la sèrie disponible). Tanmateix, des del setembre es registra un cert alentiment del ritme de creixement anual respecte als mesos anteriors. 

No obstant això, si es compara la xifra amb els valors prepandèmics, es copsa com aquesta s’ha incrementat un 4,7%. Per tant, l’Alt Penedès tanca el 2022 amb 2.170 persones afiliades més que el desembre del 2019. 

Per sexe, el creixement ha estat lleugerament més intens entre les dones (2,4%) que entre els homes (2,0%). Les persones afiliades registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones compreses entre els 30 i 44 anys (-2,2%). Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu del 8,5% entre els afiliats de nacionalitat estrangera (que representen el 10,3% del total), en front de l’1,5% dels afiliats de nacionalitat espanyola. 

Si es comparen les afiliacions per seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 15% més); el motiu de la diferència és que treballadors/des residents a l’Alt Penedès es traslladen a una comarca diferent per treballar. Concretament, l’estudi apunta que prop de 6.000 persones s’han de desplaçar fora de la comarca per treballar.  

La construcció i la indústria lideren el creixement del teixit productiu a la comarca 

El nombre d’empreses a la comarca registra 3.245 empreses a finals de desembre de 2022, 14 empreses menys respecte a un any enrere (-0,4%). Es tracta d’una evolució oposada a la registrada pel conjunt de Catalunya (0,3%). Així mateix, respecte al trimestre anterior s’ha  registrat una lleugera disminució de tres empreses a la comarca (-0,1%). 

Per sectors, el teixit empresarial ha disminuït un 1,3% als serveis i un 2,4% a l’agricultura, a la indústria s’ha mantingut i a la construcció ha augmentat un 5,3%. 

Segons la grandària, el nombre d’empreses només ha disminuït un 0,7% entre les microempreses (fins als 9 treballadors) —que representen el 81,9% del total. A la resta de tram el teixit empresarial ha augmentat amb més intensitat a mesura que augmenta la dimensió de l’empresa: un 0,4% entre les de 10 a 49 treballadors, un 3,2% entre les 50 a 249 treballadors i un 12,5% entre les de 250 i més treballadors (de 8 a 9 empreses). 

L’atur registra la xifra més baixa per un mes de desembre des de l’any 2007 

En quant a les xifres d’atur, el 2022 tanca amb 5.008 persones aturades inscrites a les oficines de Treball de Catalunya a la comarca i esdevé el valor més baix en un mes de desembre des de l’any 2007. Tot i que el ritme de descens en termes interanuals (-4,6%) es modera respecte als mesos anteriors a l’agost, i és inferior al registrat al conjunt de Catalunya (-6,2%) 

Per sexe, la caiguda anual ha estat més notable entre els homes (-8,4%) que entre les dones (-1,8%). Per trams d’edat, l’atur només ha augmentat entre els més joves (menors de 30 anys), un 15,0%; i a la resta de trams ha minvat: un 5,9% entre les persones de 30 a 44 anys, un 12,1% entres les de 45 a 54 anys i un 3,0% els de 55 anys i més. Per últim, dels nou tipus d’ocupació, el nombre de persones aturades disminueix a cinc en termes interanuals (sobretot entre les ocupacions elementals, -177 persones, -9,1%), i augmenta en quatre (directors i gerents, professionals científics i intel·lectuals, tècnics i professionals de suport i operadors d’instal·lacions i màquines). 

La taxa d’atur registral se situa en el 9,4% el setembre, la xifra més baixa per aquest mes des del 2008 i la mateixa que la registrada al conjunt de Catalunya, però una dècima més elevada que la del trimestre anterior (9,3%).