Sala de premsa

Notes de premsa

L’Alt Penedès tanca el primer trimestre de l’any amb rècords històrics tant en llocs de treball com en persones afiliades

Concretament, la comarca compta avui dia amb 42.805 llocs de treball i 48.925 persones afiliades.  

El mercat del treball de l’Alt Penedès segueix en una dinàmica positiva el primer trimestre d’aquest any. Concretament, la comarca ha registrat durant els primers tres mesos 42.805 llocs de treball, un 2,7% més que fa un any i la xifra més elevada des de setembre del 2008. Un creixement dinamitzat, principalment, pel sector dels serveis (3,9%), la construcció (3,3%) i la indústria (2,3%).  

Així es constata en el darrer Informe trimestral del mercat del treball i teixit empresarial elaborat pel Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona i publicat per la Cambra territorial de l’Alt Penedès. Un estudi que també analitza l’evolució del nombre d’empreses (comptes de cotització), l’evolució dels afiliats per tipus, edat i sexe; i el resum mensual de l’atur registrat. 

Creixen les grans empreses, però es redueixen les microempreses 

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca registra 3.249 empreses a finals de març del 2023, 21 empreses menys respecte a un any enrere (-0,6%); una evolució oposada a la registrada pel conjunt de Catalunya (0,6%). Per sectors, el teixit empresarial ha disminuït en tots —excepte a la construcció que es manté—: un 0,6% als serveis, un 1,1% a la indústria i un 5,0% a l’agricultura.  

Ara bé, segons la grandària, el nombre d’empreses només ha disminuït un 1,6% entre les microempreses (fins als 9 treballadors) —que representen el 81,3% del total. A la resta de trams, el teixit empresarial ha augmentat amb més intensitat a mesura que augmenta la dimensió de l’empresa: un 2,9% entre les de 10 a 49 treballadors, un 7,4% entre les 50 a 249 treballadors i un 12,5% entre les de 250 i més treballadors (de 8 a 9 empreses).   

L’increment de persones assalariades impulsa la xifra de llocs de treball 

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la comarca ha augmentat un 2,7%, respecte a un any enrere, en el tancament del primer trimestre, i se situa en els 42.805, la xifra més elevada des de setembre del 2008. No obstant això, la dinàmica positiva és lleugerament menys intensa que la registrada pel conjunt de Catalunya (3,3%). 

Segons el tipus de règim d’afiliació, s’observa un creixement entre els assalariats/des (3,3%), mentre que entre els autònoms/es han disminuït lleugerament (-0,1%), en línia amb el que ha succeït al conjunt de Catalunya (+4% assalariats/des i un -0,2% autònoms/es). Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms/es ha disminuït lleugerament a la indústria (-2,0%) i la construcció (-1,3%), s’ha mantingut a l’agricultura i ha augmentat a la als serveis (0,6%). El nombre d’assalariats/des ha augmentat a tots els sectors, excepte al primari: un 2,3% a la indústria, un 3,3% a la construcció i un 3,9% als serveis. 

Pel que fa a la grandària de l’empresa, en línia amb l’evolució del nombre d’empreses, el nombre d’assalariats/des ha crescut a tots els trams analitzats, a excepció de les microempreses (-2,0%): un 2,0% a les empreses petites (de 10 a 49 treballadors), un 5,8% a les empreses mitjanes (de 50 a 249 treballadors) i un 7,8% a les empreses grans (de 250 treballadors o més). Com a resultat, la dimensió mitjana de persones treballadores per empresa (nombre d’assalariats/des per compte de cotització) augmenta fins als 10,8 treballadors/es de mitjana per empresa, la xifra més elevada des del 2008 (inici de la sèrie disponible).  

Xifra històrica de persones afiliades a la comarca per un mes de març  

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, les persones afiliades han augmentat un 1,8% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les gairebé 49.000 a finals de març del 2023, la xifra més elevada per aquest mes des del 2012 (inici de la sèrie disponible). Tanmateix, des del setembre es registra un cert alentiment del ritme de creixement anual respecte als mesos anteriors. 

Per sexe, el creixement ha estat lleugerament més intens entre les dones (2,2%) que entre els homes (1,5%). Les persones afiliades registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones compreses entre els 30 i 44 anys (-2,0%). Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu del 9,6% entre els afiliats de nacionalitat estrangera (que representen el 10,4% del total), en front de l’1,0% dels afiliats de nacionalitat espanyola. 

Amb tot, si es comparen les afiliacions per seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 14% més). L’estudi apunta que, aproximadament, uns 6.000 treballadors/es residents a l’Alt Penedès es traslladen a una comarca diferent per treballar.  

El març registra l’atur més baix per aquest mes des del 2008 

Pel que fa a les xifres d’atur, el març del 2023 tanca amb 5.050 persones aturades inscrites a les oficines de Treball de Catalunya a la comarca i esdevé el valor més baix en un mes de març des de l’any 2008. En termes interanuals, el nombre d’aturats/des es redueix un 2,6% al març, descens menys intens al registrat al conjunt de Catalunya (-6,2%). 

Per trams d’edat, l’atur només ha augmentat entre els més joves (menors de 30 anys), un 14,9%; i a la resta de trams ha minvat: un 3,9% entre les persones de 30 a 44 anys, un 10,2% entres les de 45 a 54 anys i un 1,5% els de 55 anys i més. Per últim, dels nou tipus d’ocupació, el nombre d’aturats/des disminueix a cinc en termes interanuals (sobretot entre les ocupacions elementals, -126 persones, -6,6%), i augmenta en quatre (professionals científics i intel·lectuals, tècnics i professionals de suport, treballadors de restauració, personals i venedors i treballadors d’activitats agrícoles, ramaderes i pesqueres). 

La taxa d’atur registral se situa en el 9,4% el març, la xifra més baixa per aquest mes des del 2008 i la mateixa que la registrada el trimestre anterior i pel conjunt de Catalunya.