Sala de premsa

Notes de premsa

L’Anoia frega els 37.000 llocs de treball a la comarca, la xifra més elevada des de setembre del 2008

La taxa d’atur registral assoleix la xifra més baixa per un mes de març des del 2008, malgrat situar-se dos punts per sobre de la mitjana catalana (11,4%).  

El mercat del treball de l’Anoia registra màxims històrics en tot el seu conjunt. La comarca va tancar amb 36.750 llocs de treball actius, un 3,7% més que l’any passat, la millor dada registrada mai des del setembre del 2008. Mentre que el nombre de persones afiliades es va incrementar interanualment un 2,5%, situant-se en les 53.320 persones afiliades, el valor més alt assolit mai des de l’inici de la sèrie històrica (2012). 

Així s’extreu del darrer Informe trimestral del mercat del treball i teixit empresarial elaborat pel Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona i publicat per la Cambra territorial de l’Anoia, que també analitza el comportament del teixit empresarial, en termes de comptes de cotització, i el resum mensual de l’atur registrat. 

Els serveis i la construcció contribueixen a la rebaixa del nombre d’empreses 

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca ha disminuït lleugerament, un 0,9% a finals de març de 2023 respecte a un any enrere (menys 29 empreses), fins a les 3.069 empreses; aquesta evolució és de signe contrari a la registrada pel conjunt de Catalunya (+0,6%). Així mateix, respecte al trimestre anterior (desembre 2022) es registra un descens de 3 comptes de cotització a la comarca (-0,1%).   

Per sectors, el teixit empresarial s’ha mantingut respecte a l’any anterior a la indústria (0,0%); mentre que als serveis i a la construcció ha disminuït (un -1,3% i -1,2%, respectivament) 

Segons la grandària, el nombre d’empreses només ha disminuït entre les microempreses (fins als 9 treballadors), un 1,8% —que representen el 80,8% del total. A la resta de trams el teixit empresarial ha augmentat: un 0,6% entre les de 10 a 49 treballadors, un 20,0% entre les 50 a 249 treballadors i un 14,3% entre les de 250 i més treballadors (de 7 a 8 empreses). 

S’incrementa la dimensió mitjana de les empreses amb 9,4 assalariats per empresa 

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la comarca ha augmentat un 3,7% el 31 de març de 2023 respecte a un any enrere, fins als 36.750, la xifra més elevada des de setembre 2008. Aquest creixement és lleugerament més intens que el registrat pel conjunt de Catalunya (3,3%).  

Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement entre els assalariats/des (5,1%), mentre que els autònoms/es disminueixen lleugerament (-1,1%, 85 persones menys), en línia amb el que ha succeït al conjunt de Catalunya (+4,0% assalariats i un -0,2% autònoms).  

Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms/es ha disminuït respecte a l’any anterior a tots els sectors: un 0,8% als serveis i a la construcció, un 1,6% a la indústria i un 5,9% al primari. En canvi, el nombre d’assalariats/des ha augmentat a tots els sectors: el 6,2% als serveis, el 3,5% a la indústria i un 1,7% a la construcció. Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats/des ha crescut als dos segments de major dimensió: un 15,7% a les de 50 a 249 treballadors (empreses mitjanes) i un 18,2% a les de 250 treballadors o més (empreses grans). En canvi, ha minvat un 2,3% entre les empreses de fins a 9 treballadors/es (microempreses) i un 1,0% entre les de 10 a 49 treballadors/es (empreses petites). Com a resultat d’aquesta evolució, la dimensió mitjana de l’empresa al tancament del primer trimestre se situa en 9,4 assalariats/des per empresa, la dada més elevada des del 2008. 

Prop de 17.000 residents a l’Anoia es desplacen fora per treballar  

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats/des han augmentat un 2,5% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 53.320 persones a finals de març de 2023, la xifra més elevada des del 2012 (inici de la sèrie disponible).  

Per sexe, el creixement ha estat més notable entre les dones (2,8%) que entre els homes (2,2%). Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones compreses entre els 30 i 44 anys (-1,4%). Per nacionalitat, el creixement relatiu d’afiliats/des de nacionalitat estrangera —el 8,7% del total— ha estat més elevat que els de nacionalitat espanyola, un 12,8% i un 1,6%, respectivament.  

Si es comparen les afiliacions per seu social i per residència padronal, el nombre és bastant superior en el segon cas (un 45% més); el motiu de la diferència és que molts treballadors/des residents a l’Anoia es traslladen a una comarca diferent per treballar. Concretament, l’estudi estima que unes 17.000 persones residents a la comarca s’han de desplaçar fora de la comarca per treballar. 

L’atur segueix a la baixa i registra un nou mínim històric 

Pel que fa a les xifres d’atur, el març de 2023 tanca amb 6.871 persones aturades inscrites a les oficines de Treball de Catalunya a la comarca i esdevé el valor més baix per aquest mes des de l’any 2008. Tot i que es continua moderant el ritme de descens en termes interanuals, que se situa en el -4,8% al març, el menys intens des del maig del 2021, i és inferior al registrat al conjunt de Catalunya (-6,2%).  

Per sexe, la disminució anual és més notable entre els homes (-7,0%) que entre les dones (-3,3%). La reducció de l’atur per trams d’edat ha estat menys intensa entre els joves menors de 30 anys (-1,9%) i entre les persones de 55 any o més (-2,1%). El descens entre les persones de 45 a 54 anys ha estat del 6,3% i entre les de 30 a 44 anys un 8,1%. Per últim, l’atur disminueix a tots els tipus d’ocupació, excepte entre els directors i gerents (+27,7%, 13 persones més); destaca la disminució en termes absoluts de 135 persones entre les ocupacions elementals.  

L’estimació de la taxa d’atur registral se situa en l’11,4% el març, la xifra més baixa per aquest mes des del 2008, però dos punts percentuals per sobre a la registrada al conjunt de Catalunya (9,4%).