Sala de premsa

Notes de premsa

L’Anoia registra la segona xifra més elevada de llocs de treball des de finals del 2008

El teixit empresarial de l’Anoia es recupera lentament de l’impacte de la Covid-19 amb un creixement interanual dels comptes de cotització del 2%.

Logotip de la Cambra de l'Anoia, a Igualada

L’Anoia ha tancat el primer trimestre del 2022 amb 3.098 empreses, una xifra un 0,6% superior al trimestre passat i un 2% respecte a fa un any; i que si es compara amb els nivells inicials a la pandèmia (març 2020) s’incrementa fins al 3,2%. No obstant això, encara manquen 154 empreses per assolir els nivells prepandèmics, desembre del 2019. Amb tot, però, el nombre de llocs de treball i el d’afiliacions a la Seguretat Social segueix creixent, assolint-se 35.575 llocs de treball i 51.881 afiliacions, un +5,1% i +4,3% respecte a fa a un any, respectivament.

Així es conclou en l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball de l’Anoia presentat avui per la Cambra de l’Anoia i elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona. Tot seguit, analitzem detalladament el comportament del teixit empresarial, els llocs de treball, les afiliacions a la Seguretat Social i l’atur registrat.

El teixit empresarial registra un creixement similar al del conjunt de Catalunya

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca ha augmentat un 2% a finals de març de 2022 respecte a un any enrere, fins a les 3.098 empreses; aquesta evolució és pràcticament la mateixa que la registrada pel conjunt de Catalunya (2,1%). Així mateix, respecte al període anterior (desembre del 2021) es registra un lleuger increment de 18 comptes de cotització (+0,6%).

L’Anoia registra la segona xifra més elevada de llocs de treball

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la comarca ha augmentat un 5,1% el 31 de març de 2022 respecte a un any enrere, fins als 35.575, la segona xifra més elevada des de desembre 2008 (només per darrere de la dada del període anterior, desembre 2021). Aquest creixement és lleugerament més intens que el registrat pel conjunt de Catalunya (4,8%).

En aquest sentit, segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement més notable entre els assalariats (6,3%) que entre els autònoms (1,4%). La xifra d’assalariats és la més elevada des de setembre de 2008 i la d’autònoms és la segona des de setembre de 2010 (només per darrere la dada de desembre 2021).

En comparació als nivells previs a la pandèmia (març 2019), el nombre de llocs de treball s’ha incrementat un 3,4%. Concretament, a data d’avui hi ha 1.169 llocs de treball més que fa tres anys.

Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms ha crescut a tots els sectors respecte a l’any anterior, excepte a la indústria (-0,6%). El nombre d’assalariats ha augmentat notablement a tots els grans sectors econòmics (a excepció del sector primari, -4,5%): l’1,6% a la construcció, el 6,6% als serveis i el 6,9% a la indústria; mentre que pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats ha crescut als tres segments analitzats respecte a un any enrere, però amb diferents intensitats: un 5% a les empreses de fins a 50 treballadors, un 12,7% a les de 51 a 250 treballadors i un 2% a les de 251 treballadors o més.

Es calcula que més de 16.300 afiliats treballen fora de la comarca

Si s’analitza la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats han augmentat un 4,3% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 51.881 persones a finals de març de 2022, la xifra més elevada des del 2012 (inici de la sèrie disponible). De fet, un creixement idèntic al registrat pel conjunt de Catalunya

Per sexe, el creixement ha estat més intens entre les dones (5,6%) que entre els homes (3,3%). Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones compreses entre els 30 i 44 anys (-0,6%). Per nacionalitat, el creixement relatiu d’afiliats de nacionalitat estrangera —el 8,0% del total— ha estat més elevat que els de nacionalitat espanyola, un 7,5% i un 4,1%, respectivament.

Respecte als nivells previs a la pandèmia (març 2019), el nombre d’afiliats ha augmentat en tots el col·lectius analitzats, excepte entre les persones de 30 a 44 anys que encara no han assolit nivells anteriors a la crisi (-7,1% menys). Així, en conjunt, a data d’avui, hi ha 2.431 més d’afiliats, un 4,9% en termes relatius, que fa tres anys.

Si es comparen les afiliacions segons seu social i per residència padronal, el nombre és bastant superior en el segon cas (un 46% més); el motiu de la diferència és que molts treballadors residents a l’Anoia es traslladen a una comarca diferent per treballar. Quantitativament hi ha més de 16.300 afiliats que no estan comptabilitats en un lloc de treball de la comarca.

L’Anoia tanca el març amb la xifra més baixa d’aturats per a aquest mes des del 2008

Quant a les xifres d’atur, el nombre d’aturats ha estat de 7.220 persones a 31 de març, la xifra més baixa per a aquest mes des del 2008. En termes interanuals, el nombre d’aturats disminueix des del maig de 2021, i el ritme de descens s’ha accelerat de forma progressiva fins a un -21,3% el març; disminució menys intensa a la registrada al conjunt de Catalunya (-26,6%).

Per sexe, la disminució anual és més notable entre els homes (-23,4%) que entre les dones (-19,9%). La reducció de l’atur per trams d’edat ha estat menys intensa a mesura que augmentava el grup d’edat, del -35,2% entre les persones menors de 30 anys al -5,9% de 55 anys o més. Per últim, l’atur disminueix a tots els tipus d’ocupació, destaca la disminució absoluta entre les ocupacions elementals (-640).

L’estimació de la taxa d’atur registral se situa en el 13,1% el març, la xifra més baixa per a un mes de març des del 2008.

Consulta l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball de l’Anoia complet aquí.