Sala de premsa

Notes de premsa

L’economia catalana s’alentirà molt gradualment el 2020, fins a l’1,7%

L’augment de les remuneracions dels assalariats i la depesa pública impulsen el creixement de la demanda interna.

05/02/2020

Barcelona, 5 de febrer de 2020.- El PIB català manté una senda de creixement estable en la segona meitat de l’any, però amb taxes de variació més modestes que les d’anys anteriors. En comparació amb la situació de fa un trimestre, el comerç internacional ha mostrat un comportament una mica més positiu i això ha afavorit les exportacions catalanes, fet que ha permès estabilitzar el retrocés a la indústria.

L’economia estabilitza el ritme de creixement, però en taxes més baixes que les d’anys anteriors

Segons estimacions de la Cambra de Barcelona i del Laboratori AQR-Lab de la UB, l’economia catalana ha estabilitzat el seu creixement trimestral en el 0,4% en la segona meitat de l’any, i es preveu que es mantingui en aquest mateix valor el primer trimestre de 2020. D’acord amb aquestes estimacions trimestrals, el creixement interanual del PIB s’alentiria des del 2% estimat per l’Idescat per al tercer trimestre, fins a l’1,9% en el quart trimestre de 2019 i l’1,8% en el primer de 2020. L’economia catalana ha entrat en una nova fase més madura del cicle en la qual les taxes de creixement del PIB se situaran entre l’1 i el 2%, en línia amb la tendència de llarg termini que ve determinada pel creixement demogràfic i de la productivitat.

Hi ha dos elements de suport que estan contribuint a què l’alentiment de les economies catalana i espanyola sigui més gradual del previst fa uns mesos. El primer és l’expansió de la remuneració dels assalariats com a resultat de l’increment de l’ocupació i de la remuneració per assalariat, tant al sector públic com al sector privat. Aquests elements probablement es mantindran l’any 2020, atès l’increment salarial aprovat per als funcionaris (2%) i l’augment de l’SMI (fins a 950 €). El segon element de suport al creixement està sent la inversió productiva, per la favorable situació financera del sector empresarial. A aquests dos elements d’impuls s’ha de sumar la resiliència que està tenint el sector exterior català davant la inestabilitat del comerç mundial.

El sector turístic tancarà en positiu el 2019 gràcies al turisme estranger

El creixement de la despesa del turisme estranger durant el 2018 i 2019 s’explica per la major despesa mitjana per turista, ja que el nombre de turistes estrangers s’ha mantingut pràcticament estable al llarg d’aquests dos anys. En el cas del turisme procedent de la resta d’Espanya, la caiguda de la despesa fins al tercer trimestre de 2019 (-4%) s’explica tant per una reducció del nombre de turistes (-1,2%) com de la despesa mitjana per turista (-2,8%).

Es registra un descens de la producció industrial generalitzat, mentre que les exportacions només retrocedeixen en el sector de l’automòbil i les dirigides a Alemanya

La producció industrial registra una evolució negativa, en línia amb altres economies industrials com per exemple Alemanya, amb la qual Catalunya té importants relacions comercials. Cal recordar que el 10% de les exportacions catalanes tenen com a destí l’economia alemanya i que aquestes han disminuït un 5,7% en el que portem d’any (fins al novembre), en bona part per la caiguda de les exportacions del sector de l’automòbil (-11,9%), que és l’únic gran sector on disminueixen les exportacions el 2019.

Pel que fa a la inversió, si bé la de béns d’equipament continua creixent força per sobre del PIB —la qual cosa és un senyal de bones perspectives de futur per a la indústria— a la construcció el ritme de creixement de la inversió s’està moderant molt ràpidament, fins a situar-se en taxes per sota de l’1%. En l’àmbit de la construcció, cal assenyalar que aquest menor inversió respon tant a una caiguda del mercat immobiliari, com també de la licitació oficial d’obra civil (totes les administracions) que el 2019 registra un descens del 8,1% respecte a l’any passat.

L’Indicador de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) augmenta lleugerament el primer trimestre

L’ICEH registra un creixement trimestral del 0,2% gràcies a l’augment de la confiança a la construcció, ja que es manté més o menys estable a la resta de branques excepte a l’hostaleria i transport, on retrocedeix per motius estacionals. En comparació amb el conjunt d’Espanya, l’evolució és més positiva atès que a Catalunya creix un 0,2% i a Espanya disminueix un 0,4%. En termes interanuals, l’indicador de confiança continua registrant una caiguda però cada vegada és més suau, un símptoma de què l’ajust de les expectatives a la baixa ja s’han produït.

Les previsions es mantenen estables en el 2% el 2019 i l’1,7% el 2020, a l’espera de calibrar els efectes del coronavirus

L’activitat manufacturera i el comerç internacional semblen haver iniciat un canvi de tendència per les notícies més positives sobre les relacions comercials entre els EUA i la Xina i l’acord sobre el Brexit. A nivell nacional, els diferents acords pressupostaris, l’augment de l’ocupació i la pujada de les remuneracions prevista per al 2020, fan que les perspectives s’hagin estabilitzat en el moment de realitzar les nostres previsions. Tanmateix, la ràpida expansió del coronavirus els darrers dies podria tenir impacte negatiu en les previsions que encara no hem pogut estimar.

 Les previsions de Cambra i AQR-Lab —realitzades abans del brot del coronavirus—, se situen en el 2% anual per al 2019, una dècima més que la previsió realitzada el trimestre anterior que s’explica perquè l’Idescat ha revisat la sèrie històrica. Per al 2020 mantenim constant la nostra previsió en l’1,7%. Aquest creixement podria ser lleugerament superior al de l’economia espanyola (consens en l’1,6%) per l’expectativa de millora del context internacional i la recuperació del comerç internacional, que sens dubte beneficiarà a la indústria catalana, que ha estat molt exposada al cicle baixista mundial en el darrer any. A més, Catalunya continuarà creixent força més que la mitjana de la zona euro, on es preveu un increment del PIB de l’1,3% el 2020.