Sala de premsa

Notes de premsa

Les Cambres de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf formen més de 350 joves per introduir-se al mercat laboral

La formació i capacitació dels joves s’ha desenvolupat en el marc del programa PICE de Garantia Juvenil que es dirigeix als joves d’entre 16 i 29 anys del territori.

El Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) de Garantia Juvenil ha format a 361 joves de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf amb l’objectiu de promocionar i facilitar l’accés d’aquest col·lectiu al món laboral i l’autoocupació. Concretament, el programa impartit per la Cambra de l’Alt Penedès, la Cambra del Garraf i la Cambra de l’Anoia ha permès que els joves d’entre 16 i 29 anys hagin pogut accedir a un ampli catàleg formatiu per capacitar-se en sectors clau de l’economia del territori com les TIC, la logística, la salut i l’administració i gestió d’empreses, entre d’altres.

L’èxit del programa ha permès que 4 de cada 10 joves que hi han participat hagin assolit un lloc de treball en acabar el procés formatiu, ja que la taxa d’inserció del programa PICE s’ha situat en un 44% segons es desprèn de l’estudi d’inserció laboral fet el 2020. En aquest sentit, un 25% de les contractacions que es van realitzar són superiors als 3 mesos i estan relacionades amb les formacions específiques lligades al sector de la informàtica. No obstant això, els sectors de la logística i el manteniment, la imatge personal, l’hostaleria i el comerç també van esdevenir importants generadors d’oportunitats.

De fet, els centenars de joves que hi han participat també s’han pogut beneficiar de sessions d’orientació laboral i de programes d’acompanyament a l’empresa. Tanmateix, el curs del programa també ha brindat l’oportunitat als joves de poder accedir a ajuts per a la realització de pràctiques en altres països de la Unió Europea o de suport en matèria d’emprenedoria.

Les Cambres territorials han contribuït a formar més de 4.000 joves

Al llarg de les dues darreres edicions del programa, 2019 i 2020, el programa PICE ha permès que 4.164 joves de la demarcació de Barcelona s’hagin beneficiat dels seus serveis. Les Cambres territorials liderades per la Cambra de Barcelona han contribuït a capacitar i formar als joves per fer front a les demandes actuals del mercat laboral.

Cal recordar que el programa estableix com a requisits per accedir a formar part d’aquest tenir entre 16 i 29 anys; gaudir de la nacionalitat de qualsevol estat de la Unió Europea o comptar amb una autorització que et permeti treballar a Espanya; estar empadronat a l’Estat, i no haver estat treballant ni formant-se el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

Les sol·licituds es poden realitzar tant de forma telemàtica com presencial a les oficines territorials i de la Cambra de Barcelona.