Sala de premsa

Notes de premsa

Les empreses catalanes creuen que han deixat enrere el pitjor de la crisi

La indústria és el sector amb millors perspectives per al 2011 gràcies al creixement de les exportacions i a una certa reactivació del mercat domèstic d’algunes branques.

21/02/2011

La Cambra de Comerç de Barcelona ha realitzat una enquesta a 3.300 empreses catalanes dels sectors industrial, construcció, comerç minorista, hotels i serveis a les empreses, per conèixer la seva opinió sobre l’evolució de les principals variables econòmiques del seu negoci el 2010 i les perspectives per al 2011. En concret, les empreses han avaluat l’evolució i les perspectives de les vendes, l’exportació, la inversió i l’ocupació.