Sala de premsa

Notes de premsa

Les exportacions catalanes a Algèria, Cuba i l’Iran es multipliquen per cinc en els últims 20 anys

La Cambra de Comerç de Barcelona estrena nous serveis a Algèria, Cuba i l’Iran per facilitar-ne les exportacions a petites i mitjanes empreses.

03/01/2017

El volum de les exportacions catalanes a Algèria, Cuba i l’Iran ha augmentat considerablement durant els últims vint anys, i ha passat de representar l’1,5% del total d’exportacions l’any 1995 al 2,2% l’any 2015. En termes absoluts, les vendes exteriors a aquests tres països han passat dels 269 milions d’euros el 1995 a gairebé 1.398 milions el 2015.

De la mateixa manera, el nombre d’empreses catalanes que exporten a aquests països també ha crescut d’una forma significativa durant els últims quinze anys, en concret, un 71%. De tots ells, Algèria és el que registra més presència d’empreses catalanes i també on més ha crescut aquesta presència, que ha passat de 925 empreses l’any 2000 a 1.603 el 2015. 

Pel que fa a Cuba, els canvis polítics i econòmics han provocat una lleugera obertura a nivell internacional de l’economia de l’illa, cosa que també s’ha fet notar en la presència d’empreses catalanes, que han passat de 799 a 1.032 durant el mateix període.

Finalment, el nombre d’empreses catalanes exportadores a l’Iran s’ha triplicat, passant de 236 empreses catalanes l’any 2000 a 716 el 2015.

Tots aquests països tenen un gran potencial per a les empreses que vulguin exportar. Algèria, per exemple, és un país ric en recursos naturals, l’economia del qual depèn del sector petroler i del gas, que representa aproximadament el 66% dels ingressos del país. Tots dos recursos conformen el 35% del PIB i el 95% dels ingressos en relació a les exportacions del país. En canvi, el pes de la indústria és molt reduït (un 4% sense energia), i el sector agrari només cobreix un 50% de les necessitats del país. El seu creixement pel que fa a la capacitat de compra, la seva estabilitat política i econòmica i la proximitat geogràfica fa preveure una tendència alcista de la presència d’empreses catalanes i espanyoles al país africà. 

 

Per aquest motiu, la Cambra de Comerç de Barcelona engegarà missions comercials a aquest país a finals de gener, al maig i a l’octubre, enfocades als sectors de l’alimentació, la cosmètica, l’hostaleria i el turisme, la construcció, els béns industrials, l’energia, aigua i medi ambient.