Sala de premsa

Notes de premsa

Les infraestructures industrials del Baix Vallès són claus per l’economia del territori

Entre el 25 i el 50% del total d’impostos recaptats pels municipis, prové de les empreses que s’ubiquen als polígons

L’autonomia fiscal dels municipis per fixar tributs a les empreses fa que existeixin desviaments de més del 200% d’uns municipis a d’altres