Sala de premsa

Notes de premsa

L’ocupació rècord i la progressiva recuperació d’empreses marquen l’economia de l’Hospitalet durant el segon trimestre

La xifra de llocs de treball marca en acabar juny el millor registre per aquest mes des del 2008, mentre que la d’empreses creix un 1,6% respecte al mateix mes de l’any anterior.

L’Hospitalet de Llobregat ha tancat el segon trimestre de l’any marcat per la xifres rècord pel que fa a afiliacions segons residència padronal, i la dada més elevada per a un mes de juny des del 2008 per als llocs de treball. Per la seva banda, la xifra d’empreses a la ciutat també va tancar el període amb resultats positius, encara que no s’ha recuperat el nivell anterior a la pandèmia.

Així es conclou en l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball de l’Hospitalet que publica trimestralment la Cambra de l’Hospitalet i elabora el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Comerç de Barcelona.?A continuació, es detallen les principals conclusions del document.

La millor xifra de llocs de treball per a un mes de juny des del 2008

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la ciutat ha augmentat un 2,8% el 30 de juny de 2022 respecte a un any enrere, fins a les 100.980 persones, la xifra més elevada per a un mes de juny des del 2008. De fet, és tercera dada més elevada des del 2008, només per darrere de les xifres de desembre 2019 i 2020. Aquest creixement en afiliacions és menys notable que el registrat pel conjunt de Catalunya (4,2%).

Segons el tipus de règim d’afiliació, l’Hospitalet ha tancat el segon trimestre amb 87.200 persones assalariades i 13.780 autònomes. En comparació al juny del 2021, s’observa un creixement més elevat entre els professionals assalariats (3,2%) que entre els autònoms (0,4%). Per a un mes de juny la xifra d’assalariats és la segona més elevada (només per darrere de la de 2019)[1].

 Per grans sectors econòmics, el nombre de persones autònomes ha crescut respecte a l’any anterior a la construcció (un 4,3%), es manté a l’agricultura i els serveis, mentre que a la indústria ha disminuït (-1,2%). Paral·lelament, les persones assalariades han augmentat als serveis (3,9%), es manté a la indústria i al sector primari, però ha disminuït un 1,2% a la construcció.

Finalment, pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats/es ha crescut a tots els trams analitzats per l’informe, però amb diferents intensitats: un 1,4% a les microempreses (de fins a 9 treballadors), un 0,9% a les petites (de 10 a 49 treballadors), un 1,2% a les mitjanes (de 50 a 249 treballadors) i un 5,5% entre les empreses grans (de 250 treballadors o més).

Bona marxa de la recuperació d’empreses

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la ciutat s’ha enfilat un 1,6% a finals de juny del 2022 respecte a un any enrere, fins a les 5.462 empreses, una evolució que ha estat lleugerament més intensa que la registrada pel conjunt de Catalunya (1,2%). Així mateix, respecte al període anterior (març del 2022) es registra un lleuger augment de 62 comptes de cotització (1,1%).

No obstant això, la xifra d’empreses encara és un 6% inferior respecte d’abans de la pandèmia. En concret, el juny del 2019 la ciutat acollia 5.798 empreses, unes 336 més que ara.

Les afiliacions segons la residència padronal creixen a tots els grups d’edat

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats han augmentat un 5,4% al municipi respecte a un any enrere, fins a les 110.850 persones a finals de juny de 2022, la xifra més elevada des del 2012 (inici de la sèrie disponible).

El creixement ha estat més intens entre les dones (6%) que entre els homes (4,9%). Els afiliats/es han registrat un augment a tots els grans grups d’edat, entre l’1,9% de les persones compreses entre els 30 i 44 anys i el 12,4% dels menors de 30 anys. Finalment, si analitzem la seva nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu de l’11,7% entre les persones afiliades de nacionalitat estrangera —que representen el 23,6% del total—, enfront del 3,6% dels afiliats de nacionalitat espanyola.

Respecte als nivells previs a la pandèmia (juny 2019), els afiliats/es han augmentat a tots els col·lectius analitzats, excepte entre les persones menors de 45 anys (-6,4%) i els nacionals (-0,1%).

Si es comparen les afiliacions segons seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 10% més); el motiu de la diferència és que alguns treballadors residents a l’Hospitalet es traslladen a un municipi diferent per treballar.

13 mesos de descens ininterromput de l’atur

L’Hospitalet ha tancat el mes de juny amb 11.966 persones aturades, la xifra més baixa des del juliol del 2008. En termes interanuals, s’ha registrat el tretzè descens (des del juny del 2021), fins al -31% el juny, una disminució superior a la registrada al conjunt de Catalunya (-24,2%).

La caiguda anual ha estat lleugerament més intensa entre els homes (-32,3%) que entre les dones (-29,9%). La reducció de l’atur per trams d’edat ha estat menys intensa a mesura que augmenta el grup d’edat: del -46,7% entre les persones menors de 30 anys al -15,0% entre les de 55 anys o més.

Finalment, l’atur disminueix a tots els tipus d’ocupació, destaquen les caigudes en termes absoluts dels treballadors d’ocupacions elementals (-2.097 aturats) i els de la restauració, personals i venedors (-1.592). L’estimació de la taxa d’atur registral a l’Hospitalet de Llobregat se situa en el 9,5% el juny, la xifra més baixa des del setembre de 2008.

[1] No es pot fer una comparativa històrica per al nombre d’autònoms, ja que es produeix un trencament de la sèrie a partir de desembre de 2020, quan la publicació i actualització de les dades canvia de l’Observatori de Treball de la Generalitat de Catalunya a l’Idescat.