Sala de premsa

Notes de premsa

Més de 3.000 empreses de l’Alt Penedès es poden beneficiar de la Pla d’Acció Internacional de les cambres catalanes

La internacionalització es consolida com a motor fonamental de la recuperació
econòmica a Catalunya

A l’Alt Penedès hi ha un total de 3.286 empreses que, com qualsevol altre, es poden beneficiar de la internacionalització, acció que es consolida com a motor fonamental de la recuperació econòmica a Catalunya.

Es tracta del Pla d’Acció Internacional de les cambres catalanes, que persegueix objectius com augmentar la base d’empreses exportadores; promocionar els productes catalans; diversificar i consolidar mercats; potenciar el treball en xarxa i aprofitar les sinèrgies entre les cambres, i interrelacionar-se amb altres iniciatives sectorials.

Enguany, l’oferta inclou 51 accions a 91 països diferents. El major nombre d’accions es concentren a l’Àfrica-Orient Mitjà, amb 21 accions a 44 països; seguit d’Europa, amb 11 accions a 19 països; Àsia-Oceania, 10 accions a 15 països i, finalment, Amèrica, 10 accions a 13 països.

Durant els darrers quatre anys s’ha produït un augment substancial de la presència de les
exportacions catalanes a destins extracomunitaris. Encara que la tendència és favorable a la
diversificació de les nostres exportacions, persisteix la dependència de la UE com a destinació principal de les exportacions catalanes.

Per tant, la línia estratègica a seguir durant el 2015 i 2016 del PAI és facilitar l’accés de les pimes catalanes a aquests mercats tercers amb un important potencial econòmic i comercial, i a destinacions on les pimes per si soles tenen més dificultats de penetració.