Sala de premsa

Notes de premsa

Més de 7.000 empreses del Barcelonès Nord es poden beneficiar de la Pla d’Acció Internacional de les cambres catalanes

El Pla d’Acció Internacional de les cambres catalanes contempla 51 accions a 91 països, amb Àfrica i Orient Mitjà com a destinacions principals.

Al Barcelonès Nord, que engloba les zones de Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet i Badalona, hi ha un total de 7.422 empreses que, com qualsevol altre, es poden beneficiar de la internacionalització, acció que es consolida com a motor fonamental de la recuperació econòmica a Catalunya.

Es tracta del Pla d’Acció Internacional de les cambres catalanes, que persegueix objectius com augmentar la base d’empreses exportadores; promocionar els productes catalans; diversificar i consolidar mercats; potenciar el treball en xarxa i aprofitar les sinèrgies entre les cambres, i interrelacionar-se amb altres iniciatives sectorials.