Sala de premsa

Notes de premsa

Més de la meitat de les empreses catalanes afirmen que la complexitat normativa afecta les decisions d’inversió

La Cambra reconeix la voluntat de millora de la regulació i les accions realitzades fins a dia d’avui, però es fa necessari un esforç superior en la política de millora de la regulació.

05/04/2017

Catalunya i el conjunt d’Espanya es troben encara lluny de la frontera de països més avançats en quant a la facilitat per fer negocis, tal com queda palès en els resultats del Doing Business, fet que dificulta l’activitat empresarial. Amb l’objectiu de crear un entorn normatiu més idoni per a l’activitat empresarial, la Cambra demanda un canvi profund de la cultura reguladora a Catalunya. Malgrat que la Generalitat de Catalunya ha adoptat diferents mesures i plans per reduir les càrregues burocràtiques i millorar l’entorn normatiu, aspectes que són ben valorats per les empreses, no sembla que sigui suficient per afrontar el canvi que implica adoptar una nova cultura reguladora.

Les empreses no han notat una millora en l’entorn regulatori i demanen més accions en aquest sentit per guanyar competitivitat

La Cambra de Comerç de Barcelona, amb la col·laboració de l’Idescat, ha fet una enquesta a gairebé 3.000 empreses catalanes per conèixer la valoració que tenen sobre la complexitat normativa i com afecta a la seva competitivitat.

S’ha preguntat a les empreses si han notat una reducció de la complexitat normativa  en els darrers cinc anys. Dos de cada tres considera que la complexitat normativa ha augmentat en els darrers 5 anys i només el 2% creu que ha disminuït. En concret, El 35% de les empreses creu que la complexitat normativa ha augmentat molt i el 32% que ha augmentat poc. Per contra, el 30% de les empreses considera que s’ha mantingut igual i el 2% restant que ha disminuït.