Sala de premsa

Notes de premsa

Millora de la confiança empresarial a Catalunya el segon trimestre

Segons l'Índex de Confiança Empresarial Harmonitzat (ICEH) hi ha una millora generalitzada a tots els sectors, excepte a la construcció.

09/04/2013

La Cambra de Comerç de Barcelona i l’Institut d’Estadística de Catalunya presenten els resultats de l’Índex de Confiança Empresarial Harmonitzat (ICEH)1 per a Catalunya, que permet la comparació amb el mateix indicador que elabora l’INE per al conjunt d’Espanya. Aquest índex s’obté a partir de la mitjana dels indicadors sobre la situació del primer trimestre i les expectatives dels empresaris per al segon trimestre.