Sala de premsa

Notes de premsa

Millora de les polítiques europees per a les indústries culturals i creatives

Regional Creative Industries Alliance (RCIA) és un nou projecte del programa Interreg Europe per millorar les polítiques regionals de suport a les indústries culturals i creatives, i a la seva competitivitat.

23/03/2017

RCIA té per objectiu millorar els instruments de la política de cohesió europea que financen els fons estructurals relacionats amb la competitivitat de les pimes, a partir de l’aprenentatge de polítiques interregionals, concretament:

  • centrant-se en el suport a la creativitat de les pimes per impulsar el seu creixement.
  • posicionant les indústries creatives i culturals com a “baula perduda” entre sectors i disciplines, en relació a la innovació i la competitivitat.
  • incrementant l’atractiu i la imatge innovadora de la ciutat / regió / país (atracció de talent, creació i conservació de treball al territori).
  • posicionant les indústries creatives i culturals com a pilar per a les polítiques de competitivitat.

Sota la coordinació d’aws (Austria Wirtschaftsservice GmbH), 9 socis procedents de 9 països europeus (Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Grècia, Letònia, Itàlia, Polònia, Romania i Espanya) discutiran, analitzaran, intercanviaran i aprendran sobre diverses aproximacions en política regional durant un període de 3 anys (2017-2019). Aquesta feina haurà de conduir a mesures concretes que s’implementaran amb Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) durant 2020–2021 sobre com:

  1. reforçar la competitivitat de les pimes de les indústries creatives millorant les seves habilitats (desenvolupament/execució de plans d’empresa, interacció amb inversors, programes de mentoring) i donant-los suport en el seu creixement als mercats globals;
  2. adaptar els diversos mecanismes de finançament a les particularitats de les indústries creatives i culturals (incloent la possibilitat de mesures orientades als bancs);
  3. incrementar la sensibilització de les empreses d’altres sectors sobre el potencial transformador de les indústries culturals i creatives per a la millora de la seva competitivitat;
  4. Desenvolupar/adaptar/millorar l’ecosistema de col·laboració entre sectors passant d’una perspectiva de cooperació clàssica a una aproximació holística.

El projecte es va posar amb marxa amb èxit a Viena de l’1 al 3 de març de 2017. A part d’establir-se les bases per a una gestió eficient i acordar l’estratègia comunicativa amb els grups d’interès i el públic en general, els socis es van focalitzar en treballar en les polítiques. El primer pas va ser recollir les bones pràctiques de cada regió per compartir-les i el segon, agrupar-les en una estructura que faciliti l’intercanvi d’una forma eficient des d’un punt de vista de transferibilitat.