Sala de premsa

Notes de premsa

La inversió del Grup Foment a Catalunya s’ha desplomat un 50% entre 2004 i 2014, el doble que al conjunt de comunitats autònomes

S'ha produït una caiguda dramàtica del pes de la inversió en infraestructures de l’Estat a Catalunya els darrers cinc anys, passant del 18,4% al 2009; a l’11,3% al 2014.

El Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra ha elaborat un estudi que analitza els criteris de distribució territorial de la inversió en infraestructures de l’Estat (és a dir, Grup Foment, que inclou la inversió del ministeri i la de les empreses públiques que en depenen, com ara Aena, Renfe, Ports de l’Estat, etc.) durant la darrera dècada (2004-2014). L’estudi es publicarà a la Memòria Econòmica de Catalunya 2013 del Consell de Cambres que es presenta el 28 de juliol. 

La inversió del Grup Foment a Catalunya s’ha reduït un 50% entre 2004 i 2014, el doble que al conjunt de comunitats autònomes (-25%)

Durant la darrera dècada, es poden diferenciar dos períodes pel que fa a l’evolució de la inversió pública de l’Estat en infraestructures. 

Una primera fase expansiva de 2004 a 2009, durant la qual la inversió va créixer més a Catalunya que al conjunt de regions espanyoles (75,8% enfront del 60,7% la inversió regionalitzada), coincidint amb la construcció de dos grans projectes: l’AVE Madrid-Barcelona i l’ampliació de l’Aeroport de Barcelona – El Prat. 

I una segona fase recessiva, de 2009 a 2014, durant la qual l’ajustament pressupostari de la inversió de l’Estat ha afectat més a Catalunya que a la mitjana de comunitats (-71% enfront -53% la inversió regionalitzada). En aquesta etapa, el projecte més important que es va fer a Catalunya va ser l’ampliació del Port de Barcelona.

Si comparem l’evolució al llarg de tota la dècada, 2004-2014, s’observen grans diferències per comunitats autònomes, sent Catalunya la cinquena comunitat on més s’ha reduït la inversió del Grup Foment, just el doble del que ho ha fet el conjunt de la inversió regionalitzada. 

A vuit comunitats autònomes la inversió pressupostada el 2014 supera la realitzada el 2004: en algunes és més del doble com a Navarra, País Basc i Galícia, o el triple com a Castella i Lleó. En canvi, a Catalunya, Astúries, Aragó, Castella la Manxa i Madrid l’ajust entre 2004 i 2014 supera el 50%. 

A l’Arc Mediterrani (Catalunya, C.Valenciana i Balears), el volum d’inversió en infraestructures ha registrat un descens del 44% entre 2004 i 2014, molt superior a la mitjana de comunitats autònomes (-25%).