Sala de premsa

Notes de premsa

Només el 12% de les empreses catalanes compleix amb la Llei d’Igualtat

El percentatge de dones directives està retrocedint o, en el millor dels casos, està estabilitzat. Actualment, el 31% dels llocs de gerència i directius són ocupats per dones, el percentatge més baix des del 2012.

03/06/2019

Barcelona, 3 de juny de 2019.- Només 416 empreses de les 3.383 empreses catalanes subjectes a la llei d’Igualtat de 2007 tenen un 40% de dones en els seus consells d’administració, segons dades d’Informa D&B. Una xifra alarmant, ja que significa que tan sols el 12% de les empreses estaria complint amb la recomanació que fixa la llei d’Igualtat aprovada per les Corts Espanyoles. Així mateix, aquest percentatge pràcticament no ha variat en els últims 5 anys, atès que al 2014 tan sols un 11% de les empreses complia amb la normativa. Aquesta és una de les principals conclusions del balanç que ha fet l’Observatori Dona Empresa i Economia (ODEE) amb motiu del seu 10è aniversari.

A més, si analitzem el percentatge de dones directives per àrees funcionals en les 3.383 empreses subjectes a la llei d’igualtat (per tant, les més importants de Catalunya), es conclou que la presència femenina tan sols arriba al 22%. Les àrees funcionals on el percentatge de directives és més alt són la direcció de publicitat (45%), recursos humans (39%), qualitat (39%) i màrqueting (36%), mentre que en la direcció comercial i la gerència la presència se situa al voltant del 10-11%.

Pel que a la participació de la dona en la funció directiva i tècnica a Catalunya. Es percep que el 31% dels llocs directius i gerència són ocupats per dones, el percentatge més baix des de 2012. En canvi, el 57% dels llocs tècnics i professionals són ocupats per dones. Per la qual cosa, existeix un clar sostre de vidre que dificulta a les dones accedir a responsabilitats directives.

Una situació similar trobem en el cas de la participació de les dones en els consells d’administració de les empreses de l’Ibex-35. La presència femenina és del 22,6%, per la qual cosa difícilment es complirà amb la recomanació de la CNMV que estableix que al 2020 la participació de la dona s’ha de situar al 30%, i encara dista més del l’objectiu de paritat del 40%. En termes absoluts, el nombre de dones presents en les cúpules de l’Ibex-35 és d’aproximadament 90.

Per altra banda, la diferència entre els salaris que perceben els homes i les dones, l’anomenada bretxa salarial, s’ha reduït durant aquests darrers dos anys però, malauradament, encara és elevada i generalitzada per ocupació i sector. Concretament, les dones guanyen un salari/hora un 16,1% inferior al dels homes i un salari/any un 23,4% inferior. A més, aquesta bretxa salarial s’accentua en les ocupacions més elementals amb un salari/any d’una diferència negativa del 33% i els punts de restauració i venda amb un salari/any un 29% inferior. Aquestes xifres demostren que calen mesures per abordar de formar real i pràctica el problema de la bretxa salarial.