Sala de premsa

Notes de premsa

Només el 21% de les empreses petites s’han acollit al nou règim d’IVA, mentre que el 18% diuen que no l’aplicaran perquè el sistema és massa complex

Els principals motius pels quals les empreses no s’acolliran són que no ho necessiten perquè no tenen problemes de liquiditat o que veuen el sistema massa complex.

24/02/2014

Des de l’1 de gener de 2014 i fins al 31 de març, les PIMES (no incloses en el règim de mòduls) amb un volum de negoci inferior a 2 milions d’euros poden acollir-se voluntàriament al règim especial d’IVA de caixa, que permet no ingressar l’IVA fins que es cobri la factura. Si una empresa s’acull al sistema de caixa l’haurà d’aplicar a totes les seves operacions i, a més, tots els seus clients quedaran subjectes al mateix règim, en conseqüència els seus clients no es podran deduir l’IVA fins que no hagin pagat.

La Cambra de Comerç de Barcelona ha realitzat una enquesta a 3.100 empreses catalanes per saber el grau de coneixement d’aquesta reforma, la seva utilitat per a les empreses així com la intenció d’aquestes a acollir-se o bé els motius per no fer-ho.