Sala de premsa

Notes de premsa

Nota d’actualitat econòmica – gener 2011

El gener hem conegut l’avenç de l’execució pressupostària de l’administració central el 2010, que situa el dèficit de l’Estat en el 5,1 % del PIB.

03/02/2011

Aquesta xifra representa una notable reducció respecte del 9,4 % del 2009 i que millora l’objectiu fixat pel govern, del 5,9 %.