Sala de premsa

Notes de premsa

Osona assoleix una xifra rècord tant d’afiliacions com de llocs de treball

La comarca tanca el primer trimestre amb 5.318 empreses i 72.698 llocs de treball, un 1,3% i un 3,6% més, respectivament, respecte al mateix període de l’any anterior.

El teixit empresarial d’Osona continua la seva recuperació de forma gradual amb 5.318 empreses al tancament del primer trimestre del 2022, un 1,3% més que el mateix període de l’any anterior, tot i que el creixement ha estat menys intens que el registrat al conjunt de Catalunya (2,1%) i respecte al trimestre anterior s’ha donat un lleuger descens de 31 comptes de cotització (-0,6%). En comparació al primer trimestre del 2019, abans de l’esclat de la crisi del coronavirus, s’estima que encara hi ha un 8% menys d’empreses a la comarca (-435 comptes de cotització).

Així es conclou en l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball d’Osona, elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona, que analitza també el comportament dels llocs de treball, els afiliats/es segons residència padronal i l’atur registrat a la comarca.

El mercat de treball osonenc deixa enrere la crisi i assoleix la xifra més alta de llocs de treball

La comarca ha incrementat la seva xifra de llocs de treball un 3,6% fins a finals de març respecte a un any enrere, fins als 72.698, la xifra més elevada des del 2008 (inici de la sèrie disponible). Ha estat un creixement menys notable que el del conjunt de Catalunya (4,8%), però convida igualment a l’optimisme ja que supera en un 5% els llocs de treball anteriors a la pandèmia (març del 2019).

Si analitzem aquesta xifra de llocs de treball segons els tipus de règim d’afiliació al qual pertanyen, a finals de març hi ha 59.077 assalariats/es i 13.621 autònoms/es a Osona. En termes interanuals, ambdós grups han experimentat un creixement, però aquest ha estat més intens entre els assalariats/es (4,4%) que entre els autònoms/es (0,2%). La xifra d’assalariats/es és també la més elevada des del 2008, mentre que la d’autònoms/es és un 5,1% inferior a la de març del 2019.

Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms ha crescut a la construcció i als serveis (un 1,8% i 0,5% interanual, respectivament), mentre que a la indústria i al sector primari ha disminuït (un -1,2% i -2,8%, respectivament). El nombre d’assalariats ha augmentat a tots els grans sectors econòmics respecte a un any enrere, a excepció de l’agricultura (-2%).

Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats ha crescut anualment als tres segments analitzats, però amb diferents intensitats: un 4,6% a les empreses de fins a 50 treballadors, un 5,4% a les de 51 a 250 treballadors i un 3,4% a les de 251 treballadors o més.

El nombre de persones afiliades assoleix la xifra més alta des del 2012

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats/es han augmentat un 3,2% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 73.755 persones a finals de març de 2022, la xifra més elevada des del 2012 (inici de la sèrie disponible). Aquesta dada també és un 4% superior a la del primer trimestre del 2019, previ a la pandèmia.

El creixement ha estat més elevat entre les dones (3,6%) que entre els homes (2,8%) i s’ha registrat un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones d’entre 30 i 44 anys que disminueixen lleugerament (-0,6%). Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu del 10,1% entre els afiliats de nacionalitat estrangera —que representen el 15,3% del total— enfront del 2% dels afiliats de nacionalitat espanyola. Respecte als nivells previs a la pandèmia (març 2019), el nombre d’afiliats/es ha augmentat en tots el col·lectius analitzats, excepte entre les persones de 30 a 44 anys que encara no han assolit els nivells previs a la crisi (-5,9%).

Si es comparen les afiliacions segons seu social i per residència padronal, el nombre és lleugerament superior en el segon cas (un +1%). El motiu de la diferència és que alguns treballadors residents a Osona es traslladen a una comarca diferent per treballar; tot i que cal fer palès que és una de les comarques amb un dels diferencials més baix.

El ritme de descens de l’atur s’intensifica per onzè mes consecutiu

Paral·lelament a l’evolució positiva de les dades de teixit empresarial i ocupació, el nombre d’aturats/es ha estat de 6.986 persones a 31 de març, la dada més baixa per aquest mes des de 2008. En termes interanuals, el ritme de descens s’ha intensificat per onzè mes consecutiu, fins al -23,5% al març, disminució menys intensa a la registrada al conjunt de Catalunya (-26,6%).

La reducció anual és més notable entre els homes que entre les dones (-26,6% i -20,9%, respectivament) i ha estat menys notable a mesura que augmentava el grup d’edat, del -35,1% de les persones menors de 30 anys al -8,9% de 55 anys o més. Per acabar, l’atur disminueix a tots els tipus d’ocupació, destaca la caiguda anual en termes relatius dels treballadors de la restauració, personals i venedors (-27,1%) i en termes absoluts de les ocupacions elementals (-872 aturats/es).

L’estimació de la taxa d’atur registral se situa en el 9% al març, la segona xifra més baixa des del juny del 2008 (només dues dècimes per sobre la taxa del juny de 2019, el 8,8%).

Consulta l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball d’Osona complet aquí.