Sala de premsa

Notes de premsa

Osona és la comarca amb l’evolució del mercat de treball més positiva l’any 2016

L’evolució dels llocs de treball registra el major creixement de totes les comarques de la demarcació de Barcelona (el 5,6%).

La comarca d’Osona registra una evolució molt positiva del mercat de treball l’any 2016, en el seu conjunt la millor a nivell comarcal. Aquesta és una de les conclusions de l’informe territorial de la demarcació de Barcelona 2017, elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’Àrea de desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona.

El nombre docupats a la comarca d’Osona (afiliats a la Seguretat Social segons residència) se situa en 65.934 persones a finals del 2016, un 4,1% més que l’any anterior. De les 12 comarques barcelonines és la segona que registra un creixement de l’ocupació més elevat, només per darrera de l’Anoia (el 4,3%). Per municipis, no­més tres dels quaranta-set municipis de la comarca registren disminucions de la població ocupada (Sobremunt, Al­pens i Malla). Així mateix, la taxa d’ocupació registrada global de la població en edat de treballar a Osona se situa al 66,1%, la segona taxa d’ocupació més alta de totes les comarques, només supe­rada pel Moianès.

L’evolució dels llocs de treball (professionals de les em­preses de la comarca, hi resideixin o no) continua la ten­dència positiva, amb un creixement del 5,6%, el més elevat de totes les comarques de la demarcació de Barcelona. Els llocs de treball augmenten tant en els assalariats (6,8%) com en els autònoms (2,2%) i d’entre les dotze co­marques barcelonines Osona lidera l’increment en tots dos. Per grans sectors, Osona també destaca per obtenir el major creixement comarcal dels llocs de treball en el sector industrial (5,1%) i dels serveis (6,3%).