Sala de premsa

Notes de premsa

Osona registra gairebé 75.000 persones afiliades, una xifra històrica

El nombre d’empreses segueix creixent lentament, tot i representar un creixement interanual lleugerament inferior al del conjunt de Catalunya.

El mercat del treball osonenc registra, un trimestre més, unes xifres històriques i encadena el sisè trimestre consecutiu de creixement. Concretament, la comarca té a 30 de juny 73.785 llocs de treballs i 74.791 persones afiliades a la Seguretat Social. Així es conclou en l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball d’Osona que publica trimestralment la Cambra d’Osona i elabora el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona.

Tot seguit, analitzem detalladament el comportament del teixit empresarial, els llocs de treball, els afiliats/es a la Seguretat Social i l’atur registrat.

El teixit empresarial registra un creixement lleugerament inferior al del conjunt de Catalunya 

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca ha augmentat un 0,9% a finals de juny de 2022 respecte a un any enrere, fins a les 5.384 empreses; aquesta evolució és lleugerament menys intensa que la registrada pel conjunt de Catalunya (1,2%). Així mateix, respecte al període anterior (març del 2022) es registra un lleuger augment de 66 comptes de cotització (1,2%).

L’intens creixement dels llocs de treball assoleix una nova xifra rècord

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la comarca ha augmentat un 3,2% el 30 de juny de 2022 respecte a un any enrere, fins als 73.785, la xifra més elevada des del 2008 (inici de la sèrie disponible)[1]. Aquest creixement és menys notable que el registrat pel conjunt de Catalunya (4,2%).

Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement entre els assalariats (4,0%), assolint els 60.175 assalariats, mentre que el nombre d’autònoms disminueix lleugerament (-0,4%), amb 13.610 autònoms. En aquest sentit, cal posar en relleu que és la primera vegada que la comarca supera els 60.000 llocs de treball des de l’inici de la sèrie històrica, any 2008.

En comparació als nivells previs a la pandèmia (juny 2019), el nombre de llocs de treball s’ha incrementat un 6,9%. Concretament, a data d’avui hi ha 4.791 llocs de treball més que fa tres anys. De fet, des del moment més àlgid de la pandèmia (març 2020) ja s’han creat 5.682 llocs de treball.

Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms ha disminuït a tots els sectors, excepte als serveis (0,3%): un -2,6% a l’agricultura, un -1,8% a la indústria i un -0,7% a la construcció. El nombre d’assalariats ha augmentat a tots els grans sectors econòmics respecte a un any enrere —a excepció de l’agricultura, -2,6%—: un 7,2% a la construcció, un 5,6% a la indústria i un 3,0% als serveis.

Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats ha crescut, un 5,4% a les petites (de 10 a 49 treballadors), un 4,4% a les mitjanes (de 50 a 249 treballadors) i un 5,5% entre les empreses grans (de 250 treballadors o més), mentre que el nombre d’assalariats entre les microempreses (de fins a 9 treballadors) ha disminuït lleugerament, un 0,2%.

La comarca frega els 75.000 afiliats, una xifra, de nou, històrica

Si s’analitza la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats han augmentat un 2,3% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 74.791 persones a finals de juny de 2022, la xifra més elevada des del 2012 (inici de la sèrie disponible).

Per sexe, el creixement ha estat molt similar entre les dones (2,3%) i els homes (2,2%). Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones d’entre 30 i 44 anys que disminueixen lleugerament (-1,3%). Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu del 8% entre els afiliats de nacionalitat estrangera —que representen el 15,5% del total—, en front de l’1,3% dels afiliats de nacionalitat espanyola.

Respecte als nivells previs a la pandèmia (juny 2019), el nombre d’afiliats ha augmentat en tots el col·lectius analitzats, excepte entre les persones de 30 a 44 anys que encara no han assolit els nivells previs a la crisi (-5,8%).

Si es comparen les afiliacions segons seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un +1%); el motiu de la diferència és que alguns treballadors residents a Osona es traslladen a una comarca diferent per treballar. Quantitativament, hi ha un milers d’afiliats que no estan comptabilitats en un lloc de treball de la comarca.

Osona encadena una reducció de les xifres d’atur per catorzè mes consecutiu

Paral·lelament a l’evolució positiva de les dades de teixit empresarial i ocupació, el nombre d’aturats ha estat de 6.982 persones a 30 de juny, la dada més baixa des del juny 2008, juntament amb la del mes anterior.

En termes interanuals, es registra un descens per catorzè mes consecutiu (des del maig del 2021), fins al -19,2% al juny, disminució menys intensa a la registrada al conjunt de Catalunya (-24,2%). Per sexe, la reducció anual és més notable entre els homes que entre les dones (-23,1% i -16,1%, respectivament). La reducció de l’atur per trams d’edat ha estat menys notable a mesura que augmentava el grup d’edat, del -27,8% de les persones menors de 30 anys al -8,3% de 55 anys o més. Per últim, l’atur disminueix a tots els tipus d’ocupació, destaca la caiguda anual en termes relatius dels artesans, treballadors indústries i construcció (-24,1%) i en termes absoluts de les ocupacions elementals (-664 aturats).

L’estimació de la taxa d’atur registral se situa en el 8,8% al juny, la xifra més baixa des del març del 2008 (8,0%).

Consulta l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball d’Osona complet aquí.

[1] Cal tenir present que la publicació i actualització de les dades de llocs de treball i comptes de cotització a partir de desembre de 2020 canvia de l’Observatori de Treball de la Generalitat de Catalunya a l’Idescat, per tant, la comparativa de la sèrie històrica podria ser no totalment comparable.