Sala de premsa

Notes de premsa

Per primera vegada en 8 anys, són més els graduats en FP que troben feina que els que continuen estudiant

Per primera vegada en 8 anys, són més les persones graduades en ensenyaments professionals que troben feina respecte de les que continuen la seva formació.

13/02/2018

Barcelona, 13 de febrer de 2018.- Per primera vegada en 8 anys, són més les persones graduades en ensenyaments professionals que troben feina respecte de les que continuen la seva formació. Aquesta és una de les principals conclusions que s’extreuen de l’estudi d’Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 2017, un treball que analitza la situació laboral i formativa dels graduats el 2016 en ensenyaments professionals, enquestats entre sis i nou mesos després d’haver acabat els seus estudis. El treball està elaborat conjuntament pel Departament d’Ensenyament i el Consell General de Cambres de Catalunya.

En els nou mesos després d’haver-se graduat, un 54,46% dels graduats estan inserits laboralment –és a dir, treballen o combinen feina i estudis-, i els que opten per la continuïtat formativa són un 51,19% -s’inclou els que estudien o estudien i treballen-. Aquesta dada s’ha invertit per primera vegada des de l’inici de la crisi econòmica, i denota una millora en la inserció laboral, que ja és 4,32 punts superior respecte l’estudi anterior.

Les dades evidencien que per als graduats en ensenyaments professionals l’atur és inferior a la mitjana de Catalunya i molt per sota de l’atur juvenil. Els graduats superiors desocupats són un 10,62% i els graduats mitjans representen un 9,03%, mentre que la mitjana d’atur dels joves catalans se situa en el 32%, i la de l’atur de Catalunya és d’un 15,28%.

Les persones ocupades han augmentat en totes les franges d’edat respecte l’any anterior, així com en tots els nivells d’estudis, i en 20 dels 27 ensenyaments i famílies professionals considerades.

L’estudi del Departament d’Ensenyament i el Consell General de Cambres de Catalunya analitza aspectes com el nivell d’ingressos, el tipus de contracte, les famílies professionals amb major i menor inserció o les principals vies d’obtenció de feina dels graduats. L’enquesta l’han respost un total de 28.705 persones graduades el 2016 corresponents als següents ensenyaments: formació professional inicial, esports, arts plàstiques i disseny, ensenyaments artístics superiors, i programes de formació i inserció (PFI).