Sala de premsa

Notes de premsa

Per tercer any consecutiu, la Cambra de Barcelona tanca l’exercici amb superàvit

Els òrgans de govern sortints deixen per al futur una institució sanejada i patrimonialment sòlida. Es tanca el 2017 amb un benefici operatiu proper al milió d’euros.

06/04/2018

El Ple de la Cambra de Comerç de Barcelona ha aprovat, per unanimitat, la liquidació del pressupost de l’any 2017 amb un benefici operatiu (EBITDA) proper al milió d’euros i un superàvit de més de 70.000 euros.

En concret, el pressupost, que havia estat formulat de forma equilibrada, presenta al seu tancament un superàvit de 70.596 euros amb uns ingressos de l’activitat de 16,2 milions d’euros, la qual cosa suposa un creixement del 7,7% respecte l’any anterior.

Aquest és el tercer exercici consecutiu en què la Cambra de Barcelona tanca el seu pressupost amb superàvit, després del complex període que va viure l’entorn cameral amb la promulgació del RDL 13/2010 que va suposar la desaparició de les quotes camerals obligatòries. Amb la pèrdua d’aquestes quotes, la Cambra de Barcelona va reorientar el seu model de finançament amb un increment dels ingressos per prestació de serveis que, acompanyat d’un procés d’ajustament dels costos d’estructura i de contenció de la despesa, va permetre tornar a l’equilibri econòmic des de l’any 2015, situació que s’ha consolidat amb la liquidació del pressupost de 2017.