Sala de premsa

Notes de premsa

Nou informe de les professions més demandades i sous mitjans segons estudis

Les professions amb més demanda al mercat laboral i millor sou són les relacionades amb Informàtica i Tecnologia, ja sigui amb estudis d’FP o amb estudis universitaris.

22/05/2020

Barcelona, 22 de maig de 2020.- La Cambra de Barcelona i InfoJobs –plataforma líder d’ocupació a Espanya que forma part del grup Adevinta Spain—, presenten conjuntament i per primer cop l’informe “Les professions més demandades i amb major remuneració a Catalunya”, que s’havia de presentar en el marc del Saló de l’Ensenyament de 2020 i que es va cancel·lar per la crisi sanitària del coronavirus.

L’objectiu de l’informe és posar a disposició dels joves, de les seves famílies i del públic en general dades objectives sobre les vacants de feina que s’ofereixen en el mercat laboral segons àmbit i nivell formatiu, i els sous associats a aquestes vacants d’acord amb els anys d’experiència (més o menys de 5 anys). Aquesta informació ha de servir perquè els joves puguin triar el seu futur formatiu amb més coneixement sobre quina és la demanda real del mercat laboral de l’opció triada i les expectatives salarials. La informació de base que s’ha utilitzat per fer aquest informe són les vacants gestionades per InfoJobs a Catalunya durant el 2018.

Tot i que la crisi sanitària tindrà afectacions importants sobre l’economia, aquesta radiografia continuarà vigent en 2 o 3 anys, quan els alumnes que començaran els seus estudis el proper curs els hagin finalitzat o encara s’estiguin formant, i la conjuntura econòmica hauria d’haver tornat a la situació abans de la Covid-19. Fins i tot, alguns dels desajustos entre l’oferta i la demanda podrien agreujar-se en l’escenari post-covid atès que la demanda de professionals amb formació en informàtica i tecnologia probablement anirà a l’alça per donar resposta a la major demanda de digitalització de les empreses.

La Cambra va veure la necessitat de fer una anàlisi real de la situació entre l’oferta i la demanda empresarial després de realitzar una de les #ConsultesCambra en què es posava de manifest que el 80% dels empresaris tenien problemes per trobar personal qualificat.

La Cambra també analitza els resultats de l’enquesta de Clima Empresarial, que realitzen conjuntament l’Idescat i la Cambra a més de 3.000 empreses, en la qual es demana a les empreses si tenen problemes de manca de personal adequat per expandir els seus negocis. L’anàlisi detallat per sector, dimensió i territori, juntament amb l’evolució històrica des de 2013 fins a 2019, ens permet tenir una visió clara de quins són els àmbits on el problema és més acusat i si cal actuar abans per no perdre potencial econòmic.

En resum, d’una banda, analitzem el problema de les empreses que no troben personal adequat i, de l’altra, per contribuir a solucionar el problema oferim informació als estudiants que han d’escollir el seu futur formatiu en les properes setmanes sobre les professions més demandades i amb major remuneració a Catalunya.

Consulta la NP completa aquí

Consulta el tríptic aquí.