Sala de premsa

Notes de premsa

Presentació de l’Informe Territorial de la província de Barcelona 2014

L’any 2013 presenta una millora gradual de l’activitat econòmica a la província de Barcelona, amb els indicadors socioeconòmics més favorables dels darrers sis anys. 

 

09/07/2014

La Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona presenten la dotzena edició de l’Informe territorial de la província de Barcelona, una publicació que fa balanç anual de l’evolució econòmica de la província i de les 11 comarques que la componen, i que completa l’anàlisi amb dues monografies; 12 articles d’autor que permeten aprofundir en el coneixement d’aspectes més concrets d’aquestes economies locals; i un recull dels projectes estratègics més destacats de cada comarca. 

Respecte els anys anteriors, el 2013 representa un canvi de tendència en la destrucció d’ocupació i d’empreses, i sobretot en una baixada important del nombre d’aturats.

El bon comportament de les exportacions i el turisme accentuen la seva importància en la sortida de la crisi. 

La pèrdua de població estrangera fa que l’evolució de la població total mostri xifres negatives en els anys 2013 i 2014.