Sala de premsa

Notes de premsa

S’estanca la creació de llocs de treball a l’Alt Penedès, mentre el nombre d’afiliats segons residència va a l’alça

La comarca compta amb 40.296 llocs de treball, un -0,1% menys respecte a l’any passat i una tendència oposada a la inscripció pel conjunt de Catalunya on s’han materialitzat nosaltres llocs de treball.

L’Alt Penedès ha tancat el primer trimestre del 2021 amb 40.296 llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms), una xifra un -0,1% inferior al mateix període de l’any passat i que es contraposa a l’evolució registrada pel conjunt de Catalunya (1,7%).  

Així, si es compara la xifra de llocs de treball de març de 2021 amb els nivells previs a la pandèmia encara se situaria per sota de la de finals del 2019 (-1,9%), però per sobre del març del 2019 (2,4%). Igualment, cal tenir present que aquestes dades no inclouen les persones que estan en ERTO i que continuen donats d’alta com a afiliats que cotitzen malgrat no estiguin laboralment actius. 

Aquesta és la tendència del mercat del treball i una de les principals conclusions que es desprèn de l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball, que elaboren conjuntament la Cambra de l’Alt Penedès i el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona. 

Pel que fa al tipus de règim d’afiliació s’observa una evolució anual positiva el març de 2021 entre els assalariats (0,1%), mentre que negativa entre els autònoms (-1,2%). Així mateix, en comparació amb el mateix període previ a la pandèmia (31 de març 2019), els assalariats han augmentat un 3,5%, mentre que els autònoms han disminuït un -2,0%. 

L’afiliació segons residència creix, especialment en el col·lectiu femení, després de l’impacte de la Covid-19 

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats han augmentat un 1,7% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 46.059 persones a finals de març de 2021. Per sexe, l’evolució positiva ha estat més intensa per a les dones (2,1%) que per als homes (1,3%). Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones compreses entre els 30 i 44 anys (-2,9%). Per nacionalitat, cal destacar el notable creixement relatiu d’afiliats entre les persones de nacionalitat estrangera, un 4,9% (1,4% els espanyols). Respecte al mateix trimestre previ a la pandèmia (març  2019), el nombre d’afiliats ha augmentat només entre els majors de 44 anys i els estrangers.  

Si es comparen les afiliacions segons seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 14,3% més); el motiu de la diferència és que alguns treballadors residents a l’Alt Penedès es traslladen a una comarca diferent per treballar. 

L’atur a màxims, però amb tendència a la baixa 

Pel que fa a les xifres d’atur, el nombre d’aturats ha estat de 6.725 persones a 31 de març, un 22% més que el mateix mes del 2020 (amb efectes de l’estat d’alarma durant la segona quinzena). Aquesta xifra és la quarta més elevada des de l’abril del 2016 (només superada per les xifres de desembre 2020 a febrer 2021). Per sexe, el creixement relatiu anual és més elevat entre els homes (26%) que entre les dones (19%). L’augment de l’atur per trams d’edat ha oscil·lat entre el 18% de les persones de 55 anys o més i el 25% de les persones de 30 a 44 anys. Per últim, per tipus d’ocupació, destaquen els creixements relatius de l’atur dels treballadors en activitats agrícoles, ramaderes i pesqueres (32%) i de les ocupacions elementals (25%).