Sala de premsa

Notes de premsa

Osona tanca el segon trimestre recuperant la xifra de llocs de treball i afiliats prèvia a la pandèmia

El nombre de llocs de treball (70.543) i d’afiliacions (72.985) assoleix una xifra rècord des de l’inici de la sèrie disponible.

 

El mercat del treball d’Osona agafa impuls i es recupera amb força de l’impacte de la Covid-19, tant la xifra de llocs de treball com la d’afiliats segons la residència padronal presenten un creixement substancial i ja se situen per sobre dels valors previs a la pandèmia. Concretament, la comarca registra a finals de juny un 2,2% més de llocs de treball i un 1,3% més d’afiliats residents que el juny del 2019. Així es desprèn de l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball, que elaboren conjuntament la Cambra d’Osona i el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona. 

Si s’analitza l’evolució dels llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la comarca s’observa com aquests han augmentat un 3,5% el segon trimestre de 2021 respecte a un any enrere, la qual cosa fa que la xifra absoluta ascendeixi fins als 70.543 llocs de treballLa xifra més alta assolida des de 2008 (inici de la sèrie disponible).  

Amb tot això, cal tenir en compte que aquest creixement anual està influenciat per la disminució d’afiliacions que es va produir a partir del març de 2020 com a conseqüència de l’aplicació de l’estat d’alarma (amb mesures de confinament domiciliari i restriccions de mobilitat) per contenir l’expansió del virus. Per aquest motiu, si es compara la xifra de llocs de treball de juny de 2021 amb els nivells previs a la pandèmia, les afiliacions ja se situen per sobre el nombre de finals del 2019 (+2,3%), 1.619 llocs més, i del 30 de juny del 2019 (+2,2%), 1.549 en valors absoluts. 

No obstant això, cal apuntar que el mercat del treball comarcal està tenint una recuperació lleugerament inferior a la registrada pel conjunt de Catalunya on la xifra d’afiliats segons seu de l’empresa s’ha incrementat un 4,8% aquest darrer trimestre en comparació als valors de fa un any. Aquesta fet es deu a un efecte rebot, ja que en el conjunt del territori català les afiliacions van caure més al juny de 2020.  

No obstant això, cal tenir present que aquestes dades no inclouen les persones que estan en ERTO i que continuen donades d’alta com a afiliats que cotitzen malgrat no estiguin laboralment actius. El Gabinet d’Estudis de la Cambra de Barcelona estima que la comarca va tancar el juny amb 1.700 persones en situació d’ERTO, una xifra inferior a la del maig passat quan es van comptabilitzar 2.200. Aquestes xifres són fruit d’una estimació pròpia a partir de les dades de l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat i el Ministeri de Treball. 

Cal destacar que si s’analitza el tipus de règim d’afiliació es percep una dualitat significativa, ja que mentre s’observa una evolució positiva entre els assalariats, amb el creixement d’un 4,6% el juny de 2021 respecte al juny de 2020, els autònoms presenten una tendència negativa (-1%). A més, en comparació amb el mateix període previ a la pandèmia (30 de juny de 2019), l’evolució és similar, els assalariats han crescut un 4,2% mentre que els autònoms han caigut un 5,2%. 

Xifra rècord d’afiliats segons la residència padronal, gairebé 73.000 

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats han augmentat un 4,5% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 72.985 persones a finals de juny de 2021. Aquesta xifra absoluta és la més alta assolida des del 2012 (any en què s’inicia la sèrie disponible). 

Per sexe, l’evolució ha estat molt positiva tant entre els homes com les dones (4% i 5,1%, respectivament). Quant a grups d’edat, els afiliats augmenten a tots els trams entre l’1,2% dels de 30 a 44 anys i el 12,1% dels menors de 30 anys. Si s’atén a la nacionalitat, els afiliats estrangers, el 15% del total, augmenten notablement més (10,5%) que els espanyols (3,5%). Respecte al mateix trimestre previ a la pandèmia (juny  2019), el nombre d’afiliats creix a tots els casos, excepte entre els que tenen de 30 a 44 anys on cau un 4,8%.  

En global, si es compara la xifra d’afiliats de juny de 2021 amb els nivells previs a la pandèmia, les afiliacions ja se situen per sobre el nombre de finals del 2019 (+2,5%) i del 30 de juny del 2019 (+1,3%).  

Ara bé, si es comparen les afiliacions segons seu social i residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 3,5% més); el motiu de la diferència és que alguns treballadors residents a Osona es traslladen a una comarca diferent per treballar. 

 

L’atur registra la xifra més baixa des de l’esclat de la pandèmia amb gairebé 8.400 aturats 

Osona va tancar el segon trimestre amb 8.394 persones aturades, un 10,6% menys que el mateix mes del 2020, quan encara es percebien els efectes de l’estat d’alarma, però encara un 19,7% per sobre del 2019, nivells previs a la pandèmia. Amb tot, cal destacar que aquesta xifra és la més baixa des de l’esclat de la crisi sanitària (març 2020).  

Per sexe, la disminució anual és lleugerament menys intensa entre els homes (-9,8%) que entre les dones (-11,3%). La variació anual de l’atur per trams d’edat ha oscil·lat entre el -30,5% de les persones més joves (de 16 i 24 anys) i el +4,6% de 55 anys o més (l’únic grup que registra un creixement). Per últim, l’atur disminueix a tots els tipus d’ocupació, excepte entre els treballadors d’activitats agrícoles, ramaderes i pesqueres. Destaca la caiguda anual en termes relatius dels professionals científics i intel·lectuals (-29%) i en termes absoluts de les ocupacions elementals (-318 aturats). 

En aquest sentit, si analitzem l’estimació de la taxa d’atur registral s’observa com encara se situa en un 10,7% el juny, la xifra més baixa des del març 2020, però encara un 1,9 punts percentuals per sobre que el mateix nivell previ a la pandèmia (juny 2019). 

Osona va tancar el 2020 amb 5.753 empreses 

La Cambra d’Osona ha tornat a denunciar, de nou, la falta de dades territorials per abordar una profunda anàlisi economicoempresarial de la recuperació econòmica comarcal. Segons la Memòria econòmica de Catalunya 2020, Osona va tancar el 2020 amb 5.753 empreses, però des d’aquest període ja s’ha deixat de quantificar la dada, atesa la falta d’actualització per part de l’Observatori de Treball i Model Productiu que elabora la Generalitat de Catalunya.