Sala de premsa

Notes de premsa

Trobada empresarial França-Espanya en el Corredor Mediterrani

L'afany per construir més Europa és part de la solució per als territoris que configuren la macroregió econòmica del Corredor Mediterrani

La celebració de la primera jornada sobre transport i logística de la “Trobada empresarial França i Espanya en el Corredor Mediterrani” ha posat de manifest la voluntat compartida per les entidades convocants de contribuir activament a consolidar el projecte comú europeu.