Sala de premsa

Notes de premsa

Un augment de la pressió fiscal a Catalunya tindria un efecte molt negatiu sobre la confiança i l’activitat econòmica

La pressió fiscal a Catalunya del conjunt d’administracions és entre 1 i 2 punts superior a la mitjana espanyola.

10/12/2012

En aquesta nota es fa càlcul aproximatiu de la pressió fiscal a Catalunya, entesa com la suma dels impostos recaptats pel conjunt d’administracions públiques (central, autonòmica i local) en percentatge del PIB, i es compara amb la de la resta de comunitats autònomes i països europeus.