Sala de premsa

Avís legal

NOTA LEGAL DE LA SALA DE PREMSA DE LA CAMBRA DE COMERÇ

Avís Legal
La Sala de Premsa de la Cambra de Comerç de Barcelona (integrada al subdomini premsa.cambrabcn.org) ofereix a les seves pàgines web informació relacionada amb l’activitat, els estudis i les perspectives de la institució.

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ DEL WEB
(a)    La Sala de Premsa de la Cambra de Comerç de Barcelona respon de la veracitat, integritat i actualització de les informacions que siguin d’elaboració pròpia. No ho fa de les que se n’indiqui una altra font, així com tampoc de les contingudes en altres webs mitjançant enllaços com a fonts alternatives d’informació, que es regiran pels termes i condicions d’utilització que resultin exigibles pels titulars d’aquests llocs web a aquest efecte. La Sala de Premsa de la Cambra de Comerç de Barcelona no assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que es poguessin originar per l’ús de les citades informacions. En cap cas els enllaços esmentats es consideraran com a recomanació, patrocini o distribució per part de la Sala de Premsa de la Cambra de Comerç de Barcelona de la informació, productes i/o serveis o, en general, continguts de titularitat de tercers, oferts per aquests o de qualsevol forma pels mateixos divulgats.

(b)    Es permet establir enllaços des de portals i webs de tercers a totes les pàgines de la Sala de Premsa de la Cambra de Comerç de Barcelona accessibles des de l’adreça URL http://premsa.cambrabcn.org (o la que la substitueixi en el futur).

(c) En cap cas la Sala de Premsa de la Cambra de Comerç de Barcelona serà responsable de les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per accedir i usar el web, inclosos, entre d’altres, els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics. La Sala de Premsa de la Cambra de Comerç de Barcelona tampoc no serà responsable dels danys que poguessin patir els usuaris per un ús inadequat d’aquest web i, de cap manera, de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les telecomunicacions.

(d)    La reutilització dels continguts del subdomini http://premsa.cambrabcn.org està subjecta a difusió mitjançant l’ús de llicències Creative Commons que cedeixen determinats drets d’explotació. Cada cas subjecte a Creative Commons s’explicitarà i l’usuari podrà copiar, distribuir, executar i comunicar públicament l’obra –fins i tot fer-ne obres derivades– sempre que s’atribueixi la font i no desnaturalitzi la informació.

(e)    No s’autoritza en cap cas l’ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de la Cambra de Comerç de Barcelona en publicacions i webs que no siguin autoritzats per aquesta institució. Aquests elements d’identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de la Cambra de Comerç de Barcelona i estan protegits per la legislació vigent.

(f)    Pels altres supòsits no recollits en aquest avís legal s’aplicarà de forma subsidiària l’avís legal general de la Cambra de Comerç de Barcelona.

DADES GENERALS
La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
Av. Diagonal, 452-454
08006-Barcelona
Telèfon: 902 448 448
Adreça electrònica: cambra@cambrabcn.org
CIF: Q0873001B