Sala de premsa

Notes de premsa

El Berguedà supera els 11.500 llocs de treball i tanca el millor desembre des del 2010

La xifra d’empreses a la comarca, tot i ser superior a la del tancament de l’any anterior (+3,8%), encara no ha recuperat els nivells previs a l’esclat de la pandèmia (-4,4%).

El Berguedà ha tancat el 2021 amb un total d’11.507 llocs de treball al desembre, una xifra que representa un 2,3% més que el mateix mes del 2019 abans de la crisi sanitària i també la xifra més elevada des del 2010 per a un mes de desembre. Una dinàmica positiva i sensiblement superior a la registrada pel conjunt de Catalunya, on el llocs de treball han crescut interanualment un 4,2%, mentre que a la comarca ho han fet un 5,6%. Per contra, el teixit empresarial, que creix un 3,8% interanual, encara se situa un 4,4% per sota dels nivells previs preCovid19.

Així s’extreu del l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball al Berguedà elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona i que inclou també informació sobre els afiliats i l’atur de la comarca durant el 4t trimestre del 2021. L’informe ha estat presentat avui al matí el president de la Cambra del Berguedà, Joan Boix, i el president de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà (ADB) Lluís Vall.

Més ocupació d’assalariats en tots els sectors econòmics

Analitzant detalladament la xifra de llocs de treball, segons el règim d’afiliació, s’observa un creixement més intens entre els assalariats (un 7,6%) que entre els autònoms (1,2%). Respecte als nivells previs a la crisi, el nombre d’assalariats registra la dada més elevada per a un mes de desembre des del 2009, mentre que la dada d’autònoms és la més elevada des del setembre de 2019.

Per grans sectors econòmics, el nombre d’assalariats ha augmentat notablement a tots els gran sectors econòmics, entre el 5,5% de la indústria i el 9,0% de l’agricultura, mentre que el nombre d’autònoms ha augmentat anualment a la construcció i als serveis (un 1,2% i un 1,8% respectivament) i s’ha mantingut estable a la indústria i ha disminuït al sector primari (-1,1%).

Pel que fa a la grandària de l’empresa, els assalariats han crescut un 6,5% a les empreses de fins a 50 treballadors, un 2,4% a les de 51 a 250 treballadors i un 27,7% a les de 251 treballadors o més. Cal tenir en compte, però, que el nombre d’assalariats a les empreses entre 51 a 250 treballadors és l’únic tram que no ha recuperat el nivell previ a la crisi i se situa un 2,3% per sota a la dada de desembre de 2019.

15.618 afiliats segons residència padronal al tancament de l’any

Els afiliats segons la residència padronal han augmentat un 2,5% a la comarca del Berguedà respecte a un any enrere, fins a les 15.618 persones a finals de desembre de 2021, la segona xifra més elevada des del 2012 (inici de la sèrie disponible), només per darrere de la del juny del 2021. En comparació al desembre del 2019, abans de la crisi, també es registra un lleuger increment (+1,3%).

Per sexe, el creixement ha estat lleugerament més intens entre els homes (2,6%) que les dones (2,3%). Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones compreses entre 30 i 44 anys (-0,5%). Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu del 7,8% d’afiliats entre les persones de nacionalitat estrangera (2,0% els de nacionalitat espanyola).

Respecte als nivells previs a la pandèmia (desembre 2019), el nombre d’afiliats ha augmentat a totes les variables analitzades, excepte entre les persones de 30 a 44 anys, que encara no han assolit els nivells previs a la crisi sanitària i registren un descens del -3,5%.

Si es comparen les afiliacions segons seu social i per residència padronal, observem que hi ha un 36% més d’afiliats segons residència padronal que afiliacions. El motiu d’aquesta diferència és que molts treballadors residents al Berguedà es traslladen a una comarca diferent per treballar.

Més empreses que el 2020, però menys que abans de la crisi

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca ha augmentat un 3,8% a finals de desembre de 2021 respecte a un any enrere, fins a les 1.247 empreses; aquesta evolució és més intensa que la registrada pel conjunt de Catalunya (2,4%).

En aquest sentit, les empreses han registrat un creixement anual des de principis d’any, però encara no s’ha recuperat el total del teixit empresarial d’abans de la crisi sanitària: si es compara la dada de desembre 2021 amb els nivells previs a la pandèmia (desembre 2019), aquesta encara es troba un 4,4% per sota (un -5,7% en el cas de Catalunya).

L’atur tanca el 2021 en positiu

El nombre d’aturats al Berguedà ha estat de 1.792 persones a finals de desembre, xifra que ja se situa per sota dels nivells previs a la pandèmia i és la segona més baixa per a aquest mes des del 2008 (només per sobre de la del 2019). En termes interanuals, el ritme de descens anual s’intensifica mensualment des del juny fins a un -20,8% al desembre, tot i que es tracta d’una disminució menys intensa a la registrada al conjunt de Catalunya (-25,8%).

La disminució anual és més elevada entre els homes (-28,1%) que entre les dones (-14,6%). La reducció de l’atur per trams d’edat ha estat menys notable a mesura que augmentava el grup d’edat, del -46,9% de les persones menors de 30 anys al -0,5% de 55 anys o més. Per últim, l’atur disminueix a tots els tipus d’ocupació, i destaca en termes absoluts el descens entre les ocupacions elementals (-142 persones) i els treballadors de la restauració, personals i venedors (-125).

L’estimació de la taxa d’atur registral se situa en el 10,4% el desembre, la segona més baixa per a aquest mes des del 2008 (només per sobre la taxa del 2019).