Sala de premsa

Notes de premsa

L’Hospitalet de Llobregat tanca el segon trimestre recuperant llocs de treball, però encara es troben un 3,8% per sota dels nivells anteriors a la pandèmia

Els afiliats segons residència padronal al municipi creixen un 2,3% respecte a l’any anterior fins a les 105.159 persones.

L’Hospitalet de Llobregat va tancar el segon trimestre de l’any amb un total de 97.163 llocs de treball, un 1% més amb relació a un any enrere. Cal tenir en compte, però, que aquest resultat està influenciat per la disminució d’afiliacions que es va produir a partir del març de 2020 a conseqüència de l’aplicació de l’estat d’alarma i les restriccions de mobilitat.

Si es comparen els llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) registrats el juny d’aquest any amb els del juny de 2019 (nivell prepandèmia), trobarem que encara hi ha un 3,8% menys.  Així ho destaca l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball que elabora conjuntament la Cambra de l’Hospitalet de Llobregat i el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona.

La recuperació econòmica a L’Hospitalet de Llobregat, la segona ciutat més poblada de Catalunya, està sent més fluixa que al conjunt del territori, on els llocs de treball han crescut un 4,8% al segon trimestre respecte al mateix període de l’any anterior, i un 1% respecte al 2019. Això es pot deure a l’efecte afegit que ha tingut la crisi sobre el recinte firal i els llocs de treball indirectes que genera.

També cal tenir present que aquestes dades no inclouen les persones que estan en ERTO, que continuen donades d’alta com afiliades que cotitzen malgrat no estar laboralment actives. Al juny, hi ha unes 1.900 persones en ERTO a la ciutat (2.450 al maig), segons estimacions pròpies a partir de les dades de l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat i el Ministeri de Treball.

Per tipus de règim d’afiliació s’observa una evolució menys positiva entre els assalariats (0,9%) que entre els autònoms (1,7%). Tanmateix, en comparació amb el mateix període previ a la pandèmia (juny de 2019), es registra una disminució entre els assalariats (-4,5%), mentre que els autònoms augmenten un 1,3%.

Els afiliats segons residència padronal creixen fins a superar els 105.000

L’Hospitalet de Llobregat ha assolit les 105.159 afiliacions segons residència padronal a finals de juny, un 2,3% més respecte a un any enrere, 2.370 en termes absoluts, però encara un 3,7% inferior al nivell anterior a la pandèmia, 4.025 menys en termes absoluts.

Per sexe, l’evolució positiva ha estat similar: un 2,3% els homes i un 2,4% les dones. Quant a grups d’edat, la variació dels afiliats oscil·la entre el -0,5% de les persones entre 30 a 44 anys (l’únic tram que registra una disminució) i el 6,1% dels menors de 30 anys. Si s’atén a la nacionalitat, els afiliats estrangers, el 22,6% del total, augmenten més (6,5%) que els espanyols (1,1%). Respecte al mateix trimestre previ a la pandèmia (juny  2019), el nombre d’afiliats només augmenta entre els de 45 anys o més (3,3%).

Si es comparen les afiliacions segons seu social i residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 8% més); el motiu de la diferència és que alguns treballadors residents a l’Hospitalet es traslladen a un municipi diferent per treballar.

Gairebé un 7% menys d’aturats que l’any anterior

Pel que fa a les xifres d’atur, el nombre d’aturats ha estat de 17.342 persones a 30 de juny, un 6,9% menys que el mateix mes del 2020 (amb efectes de l’estat d’alarma), però encara un 30,9% per sobre del 2019 (nivells previs a la pandèmia). Aquesta xifra és la més baixa des de l’esclat de la crisi sanitària (abril 2020).

La disminució anual és més intensa entre els homes (-7,5%) que entre les dones (-6,4%). La variació de l’atur per trams d’edat ha oscil·lat entre el -22,2% de les persones més joves (menors de 30 anys) i el +4,5% de 55 anys o més (l’únic grup que registra un creixement). Per últim, l’atur disminueix a tots els tipus d’ocupació, excepte entre els treballadors d’activitats agrícoles, ramaderes i pesqueres (+7), i destaca la caiguda en termes relatius dels professionals científics i intel·lectuals (-25,6%).

L’estimació de la taxa d’atur registral se situa en el 13,2% el juny, la xifra més baixa des de l’abril del 2020, però encara uns 3,3 punts percentuals per sobre que el mateix període previ a la pandèmia (juny 2019).

Un trimestre més sense xifres sobre el teixit empresarial

La Cambra de l’Hospitalet ha tornat a denunciar, de nou, la falta de dades territorials per abordar una profunda anàlisi economicoempresarial de la recuperació econòmica comarca ja que des del 2020 s’ha deixat de quantificar la xifra d’empreses, atesa la falta d’actualització per part de l’Observatori de Treball i Model Productiu que elabora la Generalitat de Catalunya.