Sala de premsa

Notes de premsa

La Cambra confirma la desacceleració i situa la previsió de creixement de Catalunya en l’1,9% el 2019 i 1,7% el 2020

Els indicadors de conjuntura disponibles fins al moment de publicació d’aquest informe no permeten avançar un escenari d’empitjorament greu ni sobtat de la marxa de l’economia.

23/10/2019

Barcelona, 23 d’octubre de 2019.- El PIB català manté la senda de creixement però durant la segona meitat de l’any la desacceleració s’ha accentuat. Com a resultat d’aquest comportament, hem revisat a la baixa de les nostres previsions de creixement del PIB, situant-la en l’1,9% per al 2019 i l’1,7% per al 2020. Els indicadors de conjuntura disponibles fins al moment de publicació d’aquest informe no permeten avançar un escenari d’empitjorament econòmic greu ni sobtat sinó únicament d’alentiment.

Les principals conclusions de l’Informe de conjuntura del tercer trimestre són: l’exportació està resistint, de moment, la caiguda del comerç mundial; la construcció manté un fort dinamisme, especialment en el segment de l’habitatge; la temporada turística d’estiu ha estat positiva gràcies al creixement de la despesa dels turistes; la indústria i la inversió en béns d’equipament estan estancats pel contagi de la crisi industrial europea. Finalment, l’Indicador de confiança empresarial empitjora de cara a final d’any, especialment al sector industrial, però aquesta dada s’emmarca en una tendència que ha anat clarament a la baixa durant els últims dos anys.

Les famílies també s’han contagiat d’aquest clima de major incertesa i han moderat el consum, que ha tingut com a contrapartida un augment de la taxa d’estalvi que estava en nivells molt baixos després de la crisi. Però cal no oblidar que aquestes mateixes expectatives poden millorar si els governs estatal i autonòmic aconsegueixen donar estabilitat política a l’economia i al sector empresarial, aprovar pressupostos i aplicar les reformes necessàries per impulsar la productivitat.

L’economia alenteix el ritme de creixement però no es preveu un canvi brusc de tendència

Segons estimacions pròpies de la Cambra de Comerç de Barcelona  i del Laboratori AQR-Lab de la Universitat de Barcelona, l’economia catalana ha moderat el ritme de creixement des del 0,5% del segon trimestre al 0,4% el tercer, i es podria desaccelerar una dècima més el quart trimestre, fins al 0,3%, si bé la situació ara és molt més incerta del que ho era fa unes setmanes. D’acord amb aquestes estimacions trimestrals, el creixement interanual del PIB s’alentiria fins a l’1,9% en el tercer trimestre de 2019 i l’1,8% en el quart. Es confirma doncs que l’economia catalana ha entrat en una nova fase de cicle més madur en la qual el creixement del PIB s’anirà apropant al seu potencial (entre l’1,5 i el 2%).

L’Indicador de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) retrocedeix el quart trimestre i confirma l’alentiment de l’economia la darrera part de l’any

 Tots els sectors registren un descens de l’ICE el quart trimestre en relació amb el trimestre anterior però la indústria és clarament el més afectat. Més enllà de la dada negativa del quart trimestre i dels repunts positius puntuals d’aquest indicador, un missatge important és que la tendència de fons de la confiança empresarial ha anat clarament a la baixa durant els últims dos anys.

Les exportacions de béns continuen amb taxes positives acumulades, i creixen per sobre de les del conjunt d’Espanya. La creixent diversificació geogràfica de les empreses exportadores catalanes és un element favorable  

 Les exportacions catalanes mantenen un creixement acumulat positiu en els primers vuit mesos de l’any, del 2,1%, malgrat que el comerç mundial està en retrocés, el que demostra la resiliència del nostre sector exterior. A més, aquest increment és superior al de les exportacions de l’economia espanyola (1,1%). Cal assenyalar que tant les exportacions catalanes a la UE com a fora de la UE augmenten en el que portem d’any, però les segones s’estan desaccelerant més ràpid.

Les empreses catalanes han augmentat la seva diversificació geogràfica per continents en la darrera dècada, contràriament al que ha succeït al conjunt d’Espanya, un element positiu perquè a llarg termini augmenta el potencial de creixement de les exportacions catalanes.

La Cambra rebaixa les previsions de creixement fins a l’1,9% el 2019 i l’1,7% el 2020

 L’esgotament gradual del cicle expansiu basat en el consum privat sumat a l’empitjorament de les perspectives globals que està afectant al sector industrial i a la inversió productiva, expliquen la revisió a la baixa les nostres previsions macroeconòmiques. Per al 2019, preveiem un increment de l’1,9%, quatre dècimes menys que la previsió realitzada el trimestre anterior però que se situa més a prop de la que contemplaven fa dos trimestres, quan era del 2,1%. En tot cas, Catalunya continuarà creixent força en línia amb el conjunt d’Espanya gràcies a la fortalesa del seu sector exterior i bastant per sobre de la zona euro (1,2% previst per al 2019). 

 Per al 2020 les previsions també són menys optimistes que les presentades fa tres mesos (passen del 2,1% a l’1,7%) perquè l’any de partida, el 2019, està sent més negatiu i es preveu que continuï la gradual pèrdua d’impuls de l’economia en un context mundial menys favorable.

Tanmateix, l’escenari presentat no està exempt de riscos a la baixa procedents tant de l’entorn exterior, com són un possible agreujament de les tensions comercials i l’impacte del Brexit, com d’elements interns, ja sigui per un possible agreujament de la inestabilitat política tant a Catalunya com a l’Estat per les conseqüències de la sentència o per les dificultats de formar govern després de les eleccions i d’aprovar uns pressupostos per al 2020.